Čertova stěna

Objevte divokou krajinu Vltavy u Čertovy stěny

Čertova stěna se zdvihá nad kdysi pověstnými Čertovými proudy řeky Vltavy mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem. Chráněné území Čertova stěna bylo spojeno s chráněným územím Luč do Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč. 
Čertova stěna je divoký skalní sráz posetý chaoticky nakupenými žulovými balvany – kamenným mořem nad hlubokým údolím Vltavy. Kolem rostou borovice a břízy, často velmi neobvyklých tvarů. Nad údolím se vypíná přes 30 m vysoký skalní blok - Čertova kazatelna, z které je překrásný pohled na romantické řečiště Vltavy. Útvar byl inspirací B. Smetany, který zhudebnil libreto E. Krásnohorské ve své opeře Čertova stěna.

Pod Čertovou stěnou protéká Vltava balvanitým korytem, které je nazýváno Čertovy proudy. Řečiště je zaplněno mohutnými balvany s charakteristickými erozními projevy jako vymleté "obří hrnce" v balvanech. 
K Čertově stěně je přístup z parkoviště u silnice Vyšší Brod – Loučovice, na protilehlém břehu Vltavy vede turisticky značená stezka a cyklostezka. Jsou tady umístěny i informační cedule. 
Asi 1 km západně nad údolím Vltavy se vypíná vrchol Luč, kde se nacházejí také mohutné skalní útvary. Ze skalky poblíž vrcholu je nádherný výhled na celé přilehlé vltavské údolí, Čertovu stěnu a také na část Lipna.