Včelařská stezka

Po stopách včelařství v regionu SO Blata na kole i pěšky, nechte se inspirovat.

Včelařství má v regionu SO Blata nejen velmi bohatou historii, ale i přítomnost, na kterou chceme přilákat návštěvníky prostřednictvím produktu VČELAŘSKÁ STEZKA, především soft-turisty (cykloturisté a pěší turisté) se zájmem o přírodu.

Stezka - respektive její mnohočetné trasy - vede obcemi SO Blata, které leží v TO PodKletí a TO Českobudějovicko-Hlubocko, hlavními nástupními místy sítě dílčích okruhů stezky jsou především regionální centra s vysokou návštěvností -  Č.Budějovice a Hluboká. Realizací produktu dojde ke zvýšení přesunu turistů z centra na venkov, kde je návštěvník srdečně vítán.

Do produktu jsou různými formami zapojeni mj. místní producenti, návštěvníci budou moci dle nabídky navštívit přímo provoz včelaře nebo ochutnat „to pravé medové“.

Jednotlivé trasy Včelařské stezky jsou určeny aktivním návštěvníkům, mnohé zajímavosti zde najdou rodiny s dětmi, ale i milovníci jihočeského venkova a šetrné turistiky. 

Identifikované trasy jsou připraveny s různou náročností - délkou výletů. Pěší výlety jsou vázány na dostupnost lokalit hromadnou dopravou (bus, vlak).

Trasy jsou popsány formou bedekru - návodný popis výletu je doplněn mapkou vhodnou pro tisk, vyznačen v interaktivní mapě a identifikován prostřednictvím QRC (napojení na interaktivní mapu/mobilní aplikaci).

Do budoucna je tak možné vyznačení v terénu i tradiční značkou, a realizace  individuálních i propagačních cyklovýletů, také se zapojením návštěvnicky atraktivních míst, jakým je např. ZOO Hluboká, a degustace “medové produkce“. 

 

QRC Včelařská stezka

 

Včealřská stezka PRODUKT

 

Cyklovílet #1

Na kole po Včelařské stezce do Zálužic

České Budějovice- Zliv- Pomník Kubaty-Zbudov-Plástovice-Pašice-Pištín-Zalužice-Pištín-Picina-Čejkovice-Nové Dvory-České Budějovice

Cyklovýlet vás dovede do Zálužic. Provede vás krásnou krajinou Zbudovských Blat a úchvatnými vesnicemi s půvabnou lidovou architekturou selského baroka.

Náš výlet zahájíme v Českých Budějovicích, cesta vede z Českých Budějovic po cyklotrase CT11 po levém břehu Vltavy kolem Českého Vrbného do Bavorovic, ve kterých můžete vidět první klenoty selského baroka – typické jihočeské statky. Za Bavorovicemi odbočíme z CT11 mírně vlevo na CT11A, která nás dovede na hráz Munického rybníka, v jehož blízkosti se nachází ZOO Ohrada. Pokračovat budeme po CT1084, který nás zavede kolem dvora Vondrov do regionu Zbudovských Blat, pokračovat budeme dále až do Zlivi po nové cyklostezce.

Městem Zliv projedeme po hlavní silnici směrem na Mydlovary, na konci Zlivi přímo u značky zahneme doleva do ulice U Pacáku, pojedeme kolem rybníků Pacák, malý a velký Knapr a po polní cestě (CT1087) pokračujeme až k železničnímu přejezdu, čímž se vyhneme velké části nepříjemné „panelky“, na kterou se zde napojíme a CT1084 nás s malou odbočkou dovede až k pomníku zbudovského rychtáře Kubaty, vůdce selské rebélie. Dále pak po CT1084 pokračujeme do Zbudova, kde doposud stojí Kubatův statek a ke spatření je zde řada dalších statků s typickými štíty ve stylu selského baroka, jádro obce bylo vyhlášeno památkovou zónou.

Ze Zbudova dále pojedeme po CT1083 do Plástovic, vesnické památkové rezervace, kde na návsi uvidíme další úžasné stavby selského baroka. Plástovice spolu se Zbudovem tvoří jádro Zbudovských Blata, typické pro tuto oblast jsou i tvarované a zdobené brány, které tvoří celek s výzdobou štítu. V Plástovicích se nachází také několik patrových staveb a sýpek.

Po prohlídce plástovické návsi a návštěvě místního infocentra pokračujeme dále po CT1081 kolem rybníka Volešek do Pašic a po hlavní silnici do Pištína. V Pištíně doporučujeme navštívit včelařské muzeum, které se nachází v budově baráčnické rychty (nad hostincem „Na Dolánku“).

Z Pištína se vydáme do Zalužic po CT1085, dojedeme až na rozcestí ke kapli sv. Vojtěcha a rovně pokračujeme stále za nosem.

Pokud jste trasu absolvovali dle našeho popisu, najeli jste nějakých 30 kilometrů.

Kratší zpáteční cesta do Českých Budějovic cca 15 kilometrů vede zpět do Pištína, poté přes hlavní frekventovanou silnici E49 směr na Dvůr Suchá, kde znovu překonáme hlavní silnici č.145 a pokračujeme rovně vlevo po polní cestě do rekreační a chatové osady Picina, kde najdeme jeden z největších včelínů v regionu. Z Piciny již pojedeme opět po asfaltové cestě CT1086 až do Čejkovic, dále po CT1109 až ke konci obce, kde odbočíme doleva, podél Dehtářského potoka až k Čejkovickému rybníku, vpravo přejedeme přes mostek a pokračujeme dál do Nových Dvorů, kde se napojíme na CT1109 a mezi Vrbenskými rybníky dojedeme zpět do Českých Budějovic.

Včelařská stezka nás na tomto výletu zavede nejen ke břehům Bezdreva (pořádaný cyklovýlet v 07/2019 na Bezdrevský dračí festival), ale projedeme se od Českých Budějovic část obcí Zbudovských Blat, krajinu luk a rybníků. Pozorný návštěvník jistě ve volné krajině uvidí i řadu chráněných druhů ptáků, ve vesnicích se můžeme kochat zachovalou lidovou architekturou. A plavky s sebou, rybníků vhodných ke koupání je na trase hned několik.  Stejně jako řada příležitostí pro občerstvení se, třeba i medovým pivem.

Medová produkce na této trase  - viz pravidelně aktualizovaný seznam.

Leták cyklovýletu

Plakát cyklovýletu 2019

Fotogalerie z cyklovýletu 2019

 

Cyklovýlet v Interaktivní mapě

 

QRC trasy

 

Cyklovýlet 1

 

Cyklovýlet #2

Na kole po Včelařské stezce do Zlivi

České Budějovice-Nové Dvory-Čejkovice-Picina-Pištín-Zliv-Vondrov-Hluboká nad Vltavou-Bavorovice-České Budějovice

Cyklovýlet vám nabídne příjemnou a nenáročnou projížďku po krásné a klidné přírodě jihočeského venkova. Cílem cyklovýletu je Zliv

Náš výlet zahájíme v Českých Budějovicích v Českém Vrbném na konečné zastávce autobusové linky č. 9. Místo je příhodné i vzhledem k dobré dopravní dostupnosti automobilem a možnosti zaparkovat. Samotná trasa startuje mezi vrbenskými rybníky po CT1109 až do Nových Dvorů, kde doporučujeme občerstvení v restauraci a minipivovaru Kněžínek.

Když dáte hladu a žízni za dost, vydáte se polní cestou k Čejkovickému rybníku, pod jeho hrází se díky několika set metrů dlouhé cestě dostanete až do Čejkovic, odbočíte doprava a ocitnete se na místní návsi. Až zkontrolujete silniční provoz a vydáte se doleva směrem na Břehov, zvedněte oči, možná ještě uvidíte rodinku čápů na vysokém komíně. CT1086 vás po klidné asfaltce s mírným stoupáním dovede až do lesíku, kde odbočíte doprava na Picinu. V této chatové osadě se nachází jeden z největších včelínů v regionu.

Klidná cesta mezi stromy vás dovede až ke Dvoru Suchá, u něhož je nutné překonat hlavní silnici číslo 145. Místo je však poměrně přehledné. U Dvora si všimněte památných dubů a pokračujte spojovačkou do Pištína. U benzinové pumpy RoBiN Oil musíte překonat další hlavní silnici, tentokrát E49. I v tomto místě je však vidět na obě strany velice dobře.

V Pištíně doporučujeme navštívit včelařské muzeum, které se nachází v budově baráčnické rychty (nad hostincem „Na Dolánku“). Ať s jeho návštěvou či bez, trasa v Pištíně uhýbá před kostelem sv. Vavřince doprava a po CT1085 dorazíte k rozcestí sv. Vojtěcha, tam budete odbočovat doleva a po necelých třech kilometrech dorazíte do Zlivi.

Trasa do Zlivi je skutečně nenáročná a měří necelých dvacet kilometrů. Cesta zpět je o něco kratší. Jakmile si užijete Slavnosti mrkve do sytosti, vydejte se po CT1081 z města ven směrem na Hlubokou nad Vltavou. Po pár desítkách metrů, kousek za koncem města odbočte doprava na CT1084, kde vám bude povětšinou dělat společnost zpevněná polní cesta.

Okolo dvora Vondrov a ZOO Ohrada se dostanete až k cyklostezce CT11A, podjedete hlavní silnici a ocitnete se v Bavorovicích, které zdobí typické jihočeské statky ve stylu selského baroka. Opět se nabízí i možnost občerstvení, restaurací či stánků se zmrzlinou je zde hned několik. Z Bavorovic pokračujeme proti proudu řeky Vltavy až na kanál v Českém Vrbném, kde se budeme držet vpravo na CT11 a po pár stovkách metrů podjedeme hlavní silnici a jsme opět ve výchozím bodě.

Včelařská stezka nás na tomto výletu zavede nejen do Zlivi (a v srpnu doporučujeme termín akce Slavnosti mrkve), ale projedeme se krásnou přírodou jihočeského venkova, zlehka naťukneme i Zbudovská Blata, krajinu luk a rybníků. Pozorný návštěvník jistě ve volné krajině uvidí i řadu chráněných druhů ptáků, ve vesnicích se můžeme kochat zachovalou lidovou architekturou. A plavky s sebou, rybníků vhodných ke koupání je na trase hned několik.  Stejně jako řada příležitostí pro občerstvení se, třeba i medovým pivem.

Medová produkce na této trase  - viz pravidelně aktualizovaný seznam.

Letáček cyklovýletu

Plakátek akce 2019

 

QRC výletu

Výlet v interaktivní mapě

Cyklovýlet 2

 

Cyklovýlet #3

Okruh ze Zlivi přes Blata

Zliv-Mydlovary-Zahájí-Olešník-Velice-Dříteň-Bílá Hůrka-Strachovice-Nákří-Dívčice-Zbudov-Plástovice-Sedlec-Plástovice-Pašice-Zliv

Cyklovýlet vám nabídne příjemnou a nenáročnou projížďku po krásné a klidné přírodě jihočeského venkova. Okruh startuje a končí ve Zlivi a vede po řadě blatských obcí.

Náš cyklovýlet zahájíme ve Zlivi, tedy v místě s dobrou dopravní dostupností autem, vlakem či autobusem. Pokud byste chtěli vyrazit na kole už z Českých Budějovic, po cyklostezce podél řeky Vltavy se dostanete na Hlubokou, odkud kolem Zoo Ohrada a Dvora Vondrov dorazíte do Zlivi také.

Ze Zlivi vyrazíme kolem Mydlovarského rybníka až na rozcestí, kde se mírně vrátíme pár stovek metrů do Mydlovar. V této jedné z blatských obcí se rozhlédneme na místní krásné návsi, otočíme se zpět a pokračujeme po cyklostezce CT1080 do Zahájí. Místní náves zdobí mohutný kostel Zvěstování Panny Marie, občerstvit se můžete v Hospodě u obecního úřadu.

Ze Zahájí se vydáte po CT1078 do Olešníku, kde nemůžete vynechat místní restauraci Selský štít, kde vřele doporučujeme si zahrát adventure minigolf. Penzion však nabízí i wellness. Po cyklostezce následně pokračujeme dál a přes Velice dojedeme do Dřítně. Tuto blatskou obec zdobí nádherný zámek a zajímavé je, že je složena hned z devíti místních částí.

Výlet pokračuje dál na sever, kulisu vám dělá již prakticky na každém kroku jaderná elektrárna Temelín, ale v Malešicích se trasa uhýbá doleva a po CT1101 dojedete kolem Bělohůreckého rybníku přes Bílou Hůrku až do Strachovic.

Jedeme dál po CT1101, na kterou se napojila i CT1091, a dostáváme se do Nákří, další blatské obce. Zde dominuje kostel sv. Petra a Pavla. Trasa nás zavede po CT1101 a CT1102 mezi blatskými rybníky až do Dívčic, kde překonáme železniční přejezd a po CT1083 pokračujeme do Zbudova. Ve Vesnické památkové rezervaci můžeme obdivovat krásné selské baroku, rodný statek Jakuba Kubaty či jeho několik stovek metrů vzdálený pomník.

Pokud se budeme držet trasy, dorazíme přes Plástovice až do Sedlce, kde nabízíme v restauraci Blata ideální rodinný oběd a lze zde i výlet zakončit. Pokud chcete zpět do výchozího místa, vraťte se do Plástovic, další vesnické památkové rezervace, kde se nachází i infocentrum. A po CT1081 se přes Pašice dostanete zpět do Zlivi.

Trasa měří dohromady lehce přes třicet kilometrů a časová náročnost se pohybuje dle tempa mezi dvěma a třemi hodinami.

Medová produkce na této trase  - viz pravidelně aktualizovaný seznam.

 

QRC cyklovýletu 3

Výlet v interaktivní mapě

Cyklovýlet 3

Cyklovýlet #4

Včelařskou stezkou po blatských obcích až do Pištína

Sedlec-Hlavatce-Olšovice-Mahouš-Němčice-Radošovice-Tupesy-Malé Chrášťany-Vlhavy-Plástovice/Sedlec-Pašice-Pištín

Cyklovýlet vám nabídne příjemnou a nenáročnou projížďku po krásné a klidné přírodě jihočeského venkova. Výlet začíná v Sedlci a podíváte se na krásná místa na Zbudovských Blatech.

Start výletu je naplánován do obce Sedlec, kde je možnost případného odstavení automobilu, jezdí sem i linkové autobusy. Navíc zde je restaurace Blata i obchod. Vyrazíme po CT1081 do Hlavatců, jedné z devíti blatských obcí.

Na návsi se dáme doleva a pokračujeme po CT1081 směrem na Olšovice. Pokud si chceme udělat krátké zastavení, před obcí odbočíme doprava na CT1089, kde po pár desítkách metrů dorazíme k pozůstatkům hradu Poděhus. Případně se po stejné cestě vrátíme do Olšovic, kde se nabízí náramné posezení na návsi u rybníčku.

Po CT1089 pokračujeme do Mahouše, vesnické památkové zóny, kde se každoročně na podzim koná setkání starých traktorů. Po dvou kilometrech jsme v Němčicích, kde nás ohromí dominantní kostel sv. Mikuláše na návsi.

Z Němčic jedeme dál po CT1089 a musíme překonat nový obchvat obce, křižovatka je však poměrně přehledná. Topolová alej nás dovede do Radošovic, kde se na návsi můžeme občerstvit. Pokud pojedeme rovnou dál, tak tam kde se potkávají čtyři směry se vydáme po CT1090 na Tupesy.

Krásnou krajinou jihočeského venkova pokračujeme přes Tupesy a za nimi odbočíme doleva na CT1083, která nás dovede až do Malých Chrášťan. Před tím musíme překonat hlavní silnici, ale i tady je přehlednost dobrá. Malé Chrášťany jsou vesnickou památkovou rezervací a tvoří ji prakticky jen krásná náves ve stylu selského baroka. Ale je zde i wellness hotel či příjemné posezení pod lípami.

Výlet pokračuje přes Vlhavy až do Plástovic po CT1083. Další vesnická památková rezervace s krásnými a zachovalými statky selského baroka. Nachází se zde také infocentrum.

Nyní se nabízejí dvě varianty. Buď se po CT1081 vrátit několik stovek metrů do Sedlce a zde výlet zakončit. Nebo se vydat přes Pašice do Pištína a poznat další místa na Blatech. V Pištíně se můžete naobědvat, zajít do konzumu, obdivovat kostel sv. Vavřince na návsi či navštívit místní včelařské muzeum.

Ať tak či tak zažijete krásný výlet krajinou jihočeského venkova po Zbudovských Blatech v délce necelých 25 kilometrů. Pokud byste jeli volným tempem bez zastávek, zvládnete ho za necelé dvě hodinky. Ale navrhovaná zastavení rozhodně doporučujeme!

Medová produkce na této trase  - viz pravidelně aktualizovaný seznam.

 

QRC cyklovýletu 4

Výlet v interaktivní mapě

Cyklovýlet 4

Pěší výlet #1

Z Pištína na Picinu

Vyrazte z Pištína k jednomu z mála jihočeských včelínů, které po dohodě s provozovatelem nabízejí "ukázkové zážitky".

Navštivte soubor úlů a včelín pana Pánka na Picině!

Start výletu je situován do Pištína, kam pohodlně dojedete  také linkovým autobusem z Českých Budějovic nebo ve směru od Vodňan...... a z Pištína se vydejte na Picinu.

Než vyrazíte, můžete se občerstvit v místní restauraci Na Dolánku, případně nakoupit v obchodu se smíšeným zbožím. Další variantou "na trase" je občerstvení na benzínové pumpě u hlavní silnice.

Když překonáte hlavní silnici České Budějovice – Písek, ocitnete se na daleko méně frekventované silnici druhé třídy. V průběhu pěší trasy se můžete kochat krajinou a krásami jihočeského venkova a postupně se blížíte ke Dvoru Suchá.

Zde musíte opět překonat hlavní silnici, tentokrát hlavní tah z Českých Budějovic na Prachatice, avšak i zde je viditelnost poměrně slušná. Zde opouštíme asfaltové komunikace.

A poté se již po lesní cestě a několika stovkách metrů dostanete do chatové osady Picina, kde se nachází jeden z největších úlů v jižních Čechách.

Trasa z Pištína na Picinu měří tři kilometry a zabere necelou hodinku. Zpět se můžete vrátit po stejné trase a ujdete kilometrů šest. Nebo se vrátíte ke Dvoru Suchá, kde staví linkový autobus (směr na Netolice/Prachatice).

Nejzdatnější turisté si mohou výlet protáhnout přes Češnovice, na rozcestí u sv. Vojtěcha zahnou doleva a dostanou se zpět do Pištína, avšak ujdou přes deset kilometrů.

Medová produkce na této trase  - viz pravidelně aktualizovaný seznam.

Výlet v interaktivní mapě

QRC výletu

QRC

Pěší výlet #2

Z Češnovic na Picinu

Vyrazte z Češnovic k jednomu z největších souborů ukázkových úlů ke včelínu na Picině!

Satrt výletu je v Češnovicích, kam se snadno dopravíte linkovým autobusem od Českých Budějovic, Vodňan (směr Písek) nebo Netolic (směr Prachatice).

Dojeďte tedy osobním vozem nebo linkovým autobusem do Češnovic a vydejte se po vedlejší silnici směrem na Čejkovice, jde se jižním směrem, a za vesnicí se vám otevřou báječné výhledy do PodKletí ... Kleti na dohled.

Na několika stovkách metrů silnice uhýbá doleva, avšak vy zůstanete na polní cestě a vydáte se po žluté turistické značce rovně směrem k Picině. Žlutá vás dovede skoro až k Picině, až opět na vedlejší silnici z Čejkovic na Břehov musíte uhnout doprava do chatové osady Picina, kde se nachází jeden z největších ukázkových včelínů v jižních Čechách.

Trasa měří okolo tří a půl kilometru. Pokud se budete chtít vrátit do Češnovic, využijte stejnou cestu. V Češnovicích máte hned možnost občerstvení v Češnovické hospodě - doporučujeme! Drobné občerstvení nabídne i benzínová pumpa.

Druhou variantou cesty zpět je pokračovat lesní cestou zhruba dva kilometry ke Dvoru Suchá, kam také jezdí linkový autobus.

Pokud se vydáte z Piciny zpět do Češnovic, ujdete okolo sedmi kilometrů. Pokud půjdete ke Dvoru Suchá na autobus, našlapete kolem pěti kilometrů.

Medová produkce na této trase  - viz pravidelně aktualizovaný seznam.

Výlet v interaktivní mapě

QRC výletu

QRC

Pěší výlet #3

Ze Zbudova do Plástovic

Výlet začíná i končí ve Zbudově, kam se snadno dopravíme vlakem. Na vlakové stanici „Zbudov“ vystoupíme z osobního vlaku na trase České Budějovice – Plzeň (či v opačném směru), rychlík zde nezastavuje.

Pouze pár desítek metrů od zastávky se nachází pomník rychtáře Jakuba Kubaty, včetně dvou kamenů spojených s jeho popravou. Následně se po značené trase/ cyklostezce CT1084 vydáme necelé dva kilometry do Zbudova, vesnické památkové zóny. Zde můžeme objevovat jednu z blatských obcí, nádherné selské baroko či rodný dům Jakuba Kubaty na návsi.

Následně odbočíme doleva na CT1083, podél silnice pokračujeme zbývající dva kilometry do Plástovic, vesnické památkové rezervace, kde se v posledních letech konaly návštěvnicky populární Staročeské dožínky. Místní náves zdobí krásná kaplička a nádherné statky - ukázkové selské baroko. Na rohu návsi se nachází i Turistické informační centrum selského baroka s letním provozem, kde je možnost základního občerstvení i nákupu turistických předmětů.

Do/z Plástovic je možno dostat se i linkovým autobusem. Druhou variantou je návrat zpět na vlak do Zbudova.

Celková trasa výletu měří okolo osmi kilometrů, přičemž ze zastávky ve Zbudově do Plástovic jde o polovinu. Výškový profil je velice příznivý, jde prakticky o rovinu.

Medová produkce na této trase  - viz pravidelně aktualizovaný seznam.

 

.... a proč jsme se vydali právě do Plástovic?

JIž z názvu obce je cítit vůně sladkého medu kapajícího z pláství .... a je velice pravděpodobné, že její název byl již v době vzniku první osady ve 13. století odvvozen od včelího plástu, nebo zakladatele osady, který mohl mít určitou souvislost s domáckým či brtnickým chovem včel. Nejstarší písemná zmínka o Plástovicích je z roku 1360. Po velkém požáru v roce 1859 byla většina statků obnovena ve stylu lidového stavitelství známého jako selské baroko, kterým jsou dnešní Plástovice proslavené.

Výlet v interaktivní mapě

QRC výletu

QRC

Pěší výlet #4

Ze Sedlece do Plástovic

Krátký a nenáročný výlet ze Sedlce do místní části obce, kterou jsou Plástovice. Výchozím místem je obec Sedlec, jehož devízou je dobrá dopravní dostupnost linkovými autobusy.

Výlet startuje u kostela sv. Jana Nepomuckého na návsi v Sedlci, kde je možné se najíst či i přespat v penzionu a restaurace Blata. Pouze přes silnici je navíc obchod se smíšeným zbožím. Nedaleko se nachází i hospůdka U Pepíčka.  

Pěšky se vydáme po CT1081 směrem na České Budějovice a po pár desítkách metrech dorazíme až k hlavní silnici mezi Českými Budějovicemi a Pískem, kterou musíme překonat. Jde tedy o jedno z mála úskalí na trase. Když jej překonáme, pokračujeme po cyklostezce „zadem“ do Plástovic, přijdeme kolem vodní nádrže.

V Plástovicích, vesnické památkové rezervaci, se každoročně konají Staročeské dožínky. Místní náves zdobí krásná kaplička a nádherné selské baroko. Na rohu návsi se nachází i Turistické informační centrum s letním provozem, kde je možnost základního občerstvení i nákupu turistických předmětů. Přímo do Plástovic je možno dostat se i linkovým autobusem.

Zpáteční navrhovaná trasa vede po stejné cestě. Pro zdatnější turisty navrhujeme trasu z Plástovic přes Vlhavy a Hlavatce zpět do Sedlce, kde můžete zakončit túru obědem na Blatech.

Cesta do Sedlce a zpět měří necelé čtyři kilometry, v případě prodloužení cesty přes delší okruh ujde kilometrů osm.

Medová produkce na této trase  - viz pravidelně aktualizovaný seznam.

 

.... a proč jsme se vydali právě do Plástovic?

JIž z názvu obce je cítit vůně sladkého medu kapajícího z pláství .... a je velice pravděpodobné, že její název byl již v době vzniku první osady ve 13. století odvvozen od včelího plástu, nebo zakladatele osady, který mohl mít určitou souvislost s domáckým či brtnickým chovem včel. Nejstarší písemná zmínka o Plástovicích je z roku 1360. Po velkém požáru v roce 1859 byla většina statků obnovena ve stylu lidového stavitelství známého jako selské baroko, kterým jsou dnešní Plástovice proslavené.

Výlet v interaktivní mapě

QRC výletu

QRC