Přidat do programu

K rybníkům a pískovnám na Veselsku

  • Cyklistické Cyklistické
  • Aktivní Aktivní
  • Poznávací Poznávací
  • Rodinné Rodinné

Také Veselsko láká návštěvníky krajinou ideální pro dovolenou na kolech i pro rodiny s dětmi. Tento výlet vás zavede k rybníkům, přírodním památkám a nedaleko pískoven. 

Z náměstí ve Veselí nad Lužnicí přejedeme mosty přes Lužnici a Nežárku a vydáme se po cyklotrase č. 1195 až do Zlukova. Zde odbočíme vpravo a dál už jedeme po zelené přes obec Drahov až k soustavě rybníků. Pokračujeme vlevo po zelené a přibližně po 500 m odbočíme opět vlevo podél rybníků. Na křižovatce se žlutou odbočíme vpravo a jedeme po neznačené cestě až k místu zvaném V Drápale. Zde odbočíme vpravo a u rybníka Popelov se napojíme na cyklotrasu č. 1170, která nás dovede do Kardašovo Řečice. Zde odbočíme do ulice Benátky a přes ulice Hradní a Pod Hradem vyjedeme z města. U rybníka Obecní nový pokračujeme rovně po neznačené cestě až k rybníku Dubný, u kterého se napojíme na modrou a dál vlevo po cyklotrase č. 1170 k rybníku Holná. U přístřešku Velká Holná odbočíme vpravo na Vydýmačskou, která nás dovede k Evženovo Údolí. Kolem rybník rybníka Dolní Vydýmač jedeme po neznačené cestě přes Cikarské polesí ke Karštějnu. Pokračujeme k rozcestí Metel, kde se napojíme na cyklotrasu Nežárka, která nás dovede zpět do Veselí nad Lužnicí.

Trasa měří cca 44,5 km.

PP Lužnice: přírodní památku Lužnici tvoří koryto řeky Lužnice. Ve Veselí nad Lužnicí zahrnuje také krátký úsek řeky Nežárky od hranice CHKO Třeboňsko po soutok s Lužnicí.  Památka byla vyhlášena z důvodu výskytu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu velevrub tupý, ohroženého druhu piskoř pruhovaný a silně ohroženého druhu vydry říční.

PP Farářský rybník: Předmětem ochrany je rybník, na jehož hladině můžeme vidět společenstva vzplývavých rostlin jako je leknín bílý.

Rybníky Přední Sax a Hluboký Sax: Rybník Sax nechal vybudovat Jindřich IV. z Hradce na konci 15. století. Původně tvořily s Předním Saxem jednu velkou plochu, která se rozlévala do téměř 40 hektarů. V následujícím století došlo k rozdělení Saxe na Sax Přední a Hluboký.

Rybník Popelov: Rybník vnikl na přelomu 15. a 16. století a lze ho považovat za jakési centrální rozvodí pro okolní rybníky.

Rybník Holná: První zmínka o rybníku pochází z roku 1384 a je tak jedním z nejstarších na Jindřichohradecku. Zajímavostí je ostrov Naxos, pojmenovaný dle řeckého ostrova.

Dolní Vydýmač – Vznikl roku 1555. V místech dnešního rybníka stál na konci 14. století jakýsi menší stav, který zadržoval vodu pro níže ležící hamr. Rybník dostal dnešní podobu až roku 1555, kdy hejtman hradeckého panství Jan Šťastný Pušperský vyměřil novou hráz. Vodní dílo ale nesloužilo z počátku pro chov ryb, nýbrž pro zachycení vody z Holenského potoka pro níže ležící rybník Kařtejn.

Karštejn, Velký Závistivý rybník a Malý Závistivý rybník – Kolem r. 1550 zde stával rybník Karlštejn, pro který se vžil spíše název Karštejn. Rybník byl později zrušen z důvodu prosakování vody. Rybníky Velký a Malý závistivý byly budovány současně roku 1558 hejtmanem hradeckého panství Janem Štastným Pušperským Pleším.

Vedle Malého Závistivého rybníka (jihovýchodní břeh) leží Lesní dvůr Karštejn, původně zřejmě bašta patřící ke zrušenému rybníku Karlštejn. Na druhé straně Malého Závistivého rybníka (severozápadní břeh) se nachází Karštejnská bašta, kde později bydlel baštýř, který se staral o rybníky Karštejn, Malý a Velký Závistivý a další rybníky v okolí.

jez Metel – Nesjízdný jez na řece Nežárce.

řeka Nežárka: Nežárka je pravostranným přítokem řeky Lužnice. Její délka činí 56,2 km. Vzniká soutokem říček Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou a ve Veselí nad Lužnicí ústí do Lužnice.

PP Kramářka: Přírodní památka nacházející se na pravém břehu řeky Nežárky byla vyhlášena roku 2016. V místě historické těžby rašeliny vznikl systém tůní a jezírek. Z fauny a flóry je možné pozorovat bekasinu otavní, rosnatku okrouhlolistou či skokana ostronosého.

jez Hamr: Dlážděný sjízdný jez na řece Nežárce. V jeho těsné blízkosti se nachází Tábořiště Hamr s půjčovnou lodí.

tvrz Hamr: Tvrz byla vystavěna ve druhé polovině 15. století jako sídlo Jindřicha ze Sobětic. Dalšími majiteli byli Valovští z Úsuší, kteří ji nechali přestavět. Roku 1627 tvrz vyhořela a později připadla do majetku Schwarzenbergů.

Veselské pískovny (Vlkovská pískovna) Vznikly v letech 1952 – 1986 jako pozůstatek po těžbě štěrkopísku. Jedná se o celkem 5 jezer o rozloze 240 ha. Prostředí pískoven nabízí ideální podmínky pro koupání, odpočinek či sportovní aktivity. Okolo pískoven vede naučná stezka Veselské pískovny.

PP Kozí vršek: Je nejstarší rezervací v CHKO Třeboňsko, je chráněna již od roku 1924. Hojně se zde vyskytuje koniklec jarní, který je velmi ohroženým druhem a roste jen na pár místech České republiky.

PR Písečný přesyp

Přesyp je unikátní přírodní rezervací tvořenou navátými písky z konce poslední doby ledové tvořící duny 4 až 6 metrů vysoké. Jeho rozloha činí 0,83 ha. Rezervace je domovem řady chráněných druhů fauny a flóry. Pohyblivý písek pokrývají pískomilné rostliny a na jaře je možné pozorovat kolonie včel.

 

Zpět