K rybníkům a pískovnám na Veselsku

Také Veselsko láká návštěvníky krajinou ideální pro dovolenou na kolech i pro rodiny s dětmi. Tento výlet vás zavede k rybníkům, přírodním památkám a nedaleko pískoven.

Trasa začíná ve Veselí nad Lužnicí a vede přes obce Zlukov a Drahov až do Kardašovy Řečice. Odtud pojedete k rybníku Holná a Evženovo Údolí. Pokračujete dál až k rozcestí Metel a obce Hamr a Val. Odtud už je to nedaleko k Vlkovu. Z Vlkova jeďte kolem písečného přesypu a pískoven zpět do Veselí nad Lužnicí. Podrobný popis trasy najdete zde.
 

Celková délka

 • 47 km

Časová náročnost

 • 3 hodiny

Terén

zpevněná (lesní/polní) cesta

 • nezpevněná (lesní/polní) cesta
 • asfalt
 • vhodná pro trekingová kola

Doporučené období návštěvy

 • jaro
 • léto
 • podzim

Fyzická náročnost

 • lehká

Značení

 • NE

Jak se dostanete na začátek

 • Veselí nad Lužnicí

Jak se dostanete zpět

 • Veselí nad Lužnicí

Popis trasy

 • Veselí nad Lužnicí
 • Zlukov
 • Drahov
 • V Drápale
 • Kardašova Řečice
 • Velká Holná
 • Evženovo Údolí
 • Metel
 • Veselí nad Lužnicí

Z náměstí ve Veselí nad Lužnicí přejedete mosty přes Lužnici a Nežárku a vydáte se po cyklotrase č. 1195 až do Zlukova. Zde odbočíte vpravo a dál už jedete po zelené přes obec Drahov až k soustavě rybníků. Pokračujete vlevo po zelené a přibližně po 500 m odbočíte opět vlevo podél rybníků. Na křižovatce se žlutou odbočíte vpravo a jedete po neznačené cestě až k místu zvaném V Drápale. Zde odbočíte vpravo a u rybníku Popelov se napojíte na cyklotrasu č. 1170, která vás dovede do Kardašovy Řečice. Zde odbočíte do ulice Benátky a přes ulice Hradní a Pod Hradem vyjedete z města. U rybníka Obecní nový pokračujete rovně po neznačené cestě až k rybníku Dubný, u kterého se napojíte na modrou a dál vlevo po cyklotrase č. 1170 k rybníku Holná. U přístřešku Velká Holná odbočíte vpravo na Vydýmačskou, která vás dovede k Evženova Údolí. Kolem rybníku Dolní Vydýmač jedete po neznačené cestě přes Cikarské polesí ke Karštejnu. Nyní máte dvě možnosti, buďto pokračujete k rozcestí Metel, kde se napojíte na cyklotrasu Nežárka, která vás dovede zpět do Veselí nad Lužnicí. Nebo v Hamru odbočíte vlevo po neznačené cestě přes Val k Vlkovskému rybníku a po žluté přes Vlkov, kolem přesypu a Vlkovské pískovny zpět do Veselí nad Lužnicí.

Zajímavosti na trase

 • PP Lužnice - přírodní památku Lužnici tvoří koryto řeky Lužnice. Ve Veselí nad Lužnicí zahrnuje také krátký úsek řeky Nežárky od hranice CHKO Třeboňsko po soutok s Lužnicí.  Památka byla vyhlášena z důvodu výskytu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu velevrub tupý, ohroženého druhu piskoř pruhovaný a silně ohroženého druhu vydry říční.
 • PP Farářský rybník - Předmětem ochrany je rybník, na jehož hladině můžeme vidět společenstva vzplývavých rostlin jako je leknín bílý.
 • Rybníky Přední Sax a Hluboký Sax - Rybník Sax nechal vybudovat Jindřich IV. z Hradce na konci 15. století. Původně tvořily s Předním Saxem jednu velkou plochu, která se rozlévala do téměř 40 hektarů. V následujícím století došlo k rozdělení Saxe na Sax Přední a Hluboký.
 • Rybník Popelov - Rybník vnikl na přelomu 15. a 16. století a lze ho považovat za jakési centrální rozvodí pro okolní rybníky.
 • Rybník Holná - První zmínka o rybníku pochází z roku 1384 a je tak jedním z nejstarších na Jindřichohradecku. Zajímavostí je ostrov Naxos, pojmenovaný dle řeckého ostrova.
 • Dolní Vydýmač – Vznikl roku 1555. V místech dnešního rybníka stál na konci 14. století jakýsi menší stav, který zadržoval vodu pro níže ležící hamr. Rybník dostal dnešní podobu až roku 1555, kdy hejtman hradeckého panství Jan Šťastný Pušperský vyměřil novou hráz. Vodní dílo ale nesloužilo z počátku pro chov ryb, nýbrž pro zachycení vody z Holenského potoka pro níže ležící rybník Kařtejn.
 • Karštejn, Velký Závistivý rybník a Malý Závistivý rybník – Kolem r. 1550 zde stával rybník Karlštejn, pro který se vžil spíše název Karštejn. Rybník byl později zrušen z důvodu prosakování vody. Rybníky Velký a Malý závistivý byly budovány současně roku 1558 hejtmanem hradeckého panství Janem Štastným Pušperským Pleším. Vedle Malého Závistivého rybníka (jihovýchodní břeh) leží Lesní dvůr Karštejn, původně zřejmě bašta patřící ke zrušenému rybníku Karlštejn. Na druhé straně Malého Závistivého rybníka (severozápadní břeh) se nachází Karštejnská bašta, kde později bydlel baštýř, který se staral o rybníky Karštejn, Malý a Velký Závistivý a další rybníky v okolí.
 • Jez Metel – Nesjízdný jez na řece Nežárce.
 • Řeka Nežárka - Nežárka je pravostranným přítokem řeky Lužnice. Její délka činí 56,2 km. Vzniká soutokem říček Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou a ve Veselí nad Lužnicí ústí do Lužnice.
 • PP Kramářka - Přírodní památka nacházející se na pravém břehu řeky Nežárky byla vyhlášena roku 2016. V místě historické těžby rašeliny vznikl systém tůní a jezírek. Z fauny a flóry je možné pozorovat bekasinu otavní, rosnatku okrouhlolistou či skokana ostronosého.
 • Jez Hamr - Dlážděný sjízdný jez na řece Nežárce. V jeho těsné blízkosti se nachází Tábořiště Hamr s půjčovnou lodí.
 • Tvrz Hamr - Tvrz byla vystavěna ve druhé polovině 15. století jako sídlo Jindřicha ze Sobětic. Dalšími majiteli byli Valovští z Úsuší, kteří ji nechali přestavět. Roku 1627 tvrz vyhořela a později připadla do majetku Schwarzenbergů.
 • Veselské pískovny (Vlkovská pískovna) - Vznikly v letech 1952 – 1986 jako pozůstatek po těžbě štěrkopísku. Jedná se o celkem 5 jezer o rozloze 240 ha. Prostředí pískoven nabízí ideální podmínky pro koupání, odpočinek či sportovní aktivity. Okolo pískoven vede naučná stezka Veselské pískovny.
 • PP Kozí vršek - Je nejstarší rezervací v CHKO Třeboňsko, je chráněna již od roku 1924. Hojně se zde vyskytuje koniklec jarní, který je velmi ohroženým druhem a roste jen na pár místech České republiky.
 • PR Písečný přesyp - Přesyp je unikátní přírodní rezervací tvořenou navátými písky z konce poslední doby ledové tvořící duny 4 až 6 metrů vysoké. Jeho rozloha činí 0,83 ha. Rezervace je domovem řady chráněných druhů fauny a flóry. Pohyblivý písek pokrývají pískomilné rostliny a na jaře je možné pozorovat kolonie včel.