K rybníkům a pískovnám na Třeboňsku

Vydejte se na kole poznávat přírodní krásy Třeboňska. Trasa vás zavede k rezervacím kolem řeky Lužnice a k soustavám rybníků.

Celková délka

 • 53 km

Časová náročnost

 • 3 hodiny

Terén

 • zpevněná (lesní/polní) cesta
 • nezpevněná (lesní/polní) cesta
 • asfalt
 • vhodná pro trekingová kola

Doporučené období návštěvy

 • jaro 
 • léto
 • podzim

Fyzická náročnost

 • lehká

Značení

 • NE

Jak se dostanete na začátek

 • Třeboň - jedná se o okruh. Do místa začátku se lze dopravit autem či veřejnou dopravou.

Jak se dostanete zpět

 • Třeboň

Popis trasy

 • Třeboň
 • Stará Hlína
 • Novosedly nad Nežárkou
 • Stráž nad Nežárkou
 • Libořezy
 • Lutová
 • Stříbřec
 • Stará Hlína
 • Třeboň

Cestu zahájíte v centru Třeboně. Z náměstí vyjedete Hradeckou bránou po modře značené turistické značce do části města Na Kopečku. Za mostem přes hlavní silnici odbočíte vpravo na cyklostezku, které vede souběžně s hlavní silnicí do Nové Hlíny. Přejedete historický most přes rybník Vítek, opatrně přejedete mezinárodní silnici I. třídy a po 50 metrech po nezpevněné cestě pokračujete do Staré Hlíny po bývalé silnici přes Hvízdalky. Ze Staré Hlíny pokračujete do Novosedel nad Nežárkou a k zámku Jemčina po modré turistické značce, větší část trasy vede po nové cyklostezce (do Stradinky). Z Jemčiny jedete proti proudu Nežárky po  cyklotrase Nežárka (do Šimanova také červená turistická značka) do Stráže nad Nežárkou. Zde doporučujeme návštěvu zámku s expozicí věnovanou operní pěvkyni E. Destinnové. Z náměstí pokračujete po žluté turistické značce do Libořez. Na hlavní silnici se dáte vpravo směrem na Lutovou, po 650 metrech z ní odbočíte u křížku  doleva do Mirochova. Na konci Mirochova se doprava napojíte na cyklotrasu č. 1010, po ní jedete na křižovatku před Lutovou. Zde se cyklotrasa odbočením vpravo mění na č. 1035, po které  dojedete do Stříbřece. Přejedete Stříbřecký most přes Novou řeku (Lužnice) a hned za ním si udělejte odbočku vpravo po zelené turistické značce k pomníku E. Destinnové (500 m). Po cyklotrase č. 1035 pokračujete přes hráze rybníků Stolec, Nový a Starý Vdovec do Staré Hlíny, kde se z cyklotrasy č. 1035 odpojíte. Opatrným odbočením vlevo přejedete mezinárodní silnici I. třídy a pojedete po ní směrem na Třeboň. Po 600 metrech odbočíte vpravo na modrou turistickou značku a po koruně hráze objedete rybník Vítek do Nové Hlíny a dál, stále po modré značce, lesem ke kapličce sv. Víta u rybníka Zadní Kouty. V městské části Na Kopečku jedete kolem Kotěrovy vodárny (sídlí zde Galerie buddhistického umění) směrem do centra Třeboně.

Podrobný popis trasy najdete zde.

Zajímavosti na trase

 • Rybník Vítek - vznikl oddělením části rybníka Rožmberk a přes jeho jižní cíp byly postaveny dva kamenné záplavové mosty. „Pohádkový“ kamenný most s 5 oblouky byl postaven Josefem Rosenauerem za knížete J. Schwarzenberga v roce 1781. Do roku 1988 po něm vedla silnice z Třeboně do Staré Hlíny, v současné době je využíván pouze chodci a cyklisty. Po povodni v roce 2002 byl rekonstruován. Most se objevil v pohádkách Byl jednou jeden král a Z pekla štěstí a ve filmu Všichni moji blízcí. Druhý záplavový kamenný most je z r. 1799, má 12 oblouků.
 • Novosedly nad Nežárkou - Vyhlídkové místo východně od vsi leží na nové cyklostezce u sportovního hřiště.
 • Stříbřecký most - Technická památka, železobetonový silniční most z roku 1925 přemosťuje Novou řeku. Na jaře 1925 byl zbourán dřevěný most a nákladem okresu postaven nový, železobetonový. Realizovala jej pražská stavitelská firma Kalbáč pod vedením Františka Prokeše ze Soběslavi. Most byl vydlážděn v květnu 1926.
 • NPR Stará a Nová řeka - Rezervace kolem břehů meandrujícího toku Lužnice je komplexem mokřadních ekosystémů a domovem mnoha ohrožených a chráněných druhů. Ze známějších druhů zde roste např. leknín bělostný, kosatec žlutý či konvalinka vonná. Hnízdí zde např. potápka malá, husa velká. Staré duby jsou domovem např. tesaříka obrovského či hnízdištěm hohola severního.
 • PR Rybníky u Vitmanova - Výtopy rybníků Nový Vdovec a Ženich jsou cennou ornitologickou lokalitou s mnoha zalesněnými ostrůvky. Za východním břehem Nového Vdovce leží malé rašeliniště s výskytem klikvy bahenní a rosnatky okrouhlolisté. Z fauny zde přebývá kolonie kormorána velkého a racka chechtavého. Hnízdí zde také ledňáček říční, husa velká či hohol severní. V blízkosti rezervace hnízdí orel mořský.
 • Nový Vdovec - Rybník vznikal mezi lety 1562 - 1564, 1827 byl zrušen a roku 1865 obnoven. Přestože v roce 1827 byl rybník zrušen a na jeho místě založen dvůr, byl v roce 1865 brzy opět obnoven neboť chudá půda zklamala. Jižní hrází je oddělen od rybníka Ženich. Na hlavní, západní, hrázi stojí několik chráněných dubů letních.
 • Starý Vdovec - Rybník Starý Vdovec vystavěl Mikuláš Ruthard z Malešova pro Viléma z Rožmberka. První napuštění se datuje asi do roku 1564. Jakub Krčín zvýšil hráz a rybník rozšířil. Rybník se rozkládal na celé ploše současné Vitmanovské soustavy. V polovině 18. století došlo na snížení hladiny a rozdělení rybníka na dvě části, jak je známe současně: Starý Vdovec a Nový Vdovec. 
 • Rybník Rožmberk - Rybník Rožmberk je největší český rybník s úctyhodnou rozlohou 648 ha. V letech 1584–90 jej vybudoval proslulý rybníkář Jakub Krčín z Jelčan. Hráz rybníka Rožmberk je dlouhá 2430 m, až 10 m vysoká a u paty 55 m široká. Okolo hráze rostou 150 až 400 let staré duby. Rybník měl původně rozlohu asi 1060 ha a zaplavoval louky až na okraji Třeboně. Protože ale rybám se daří spíše v mělkých vodách, bylo rozhodnuto jeho hladinu snížit. Povodňové vody Lužnice odvádí důmyslná Nová řeka.
 • Zadní Kouty a Stupský rybník - Na obou rybnících je možný rybolov s povolenkou.
 • Pomník Emy Destinnové - Žulový pomníček z roku 1930 se nachází u Nové řeky v místech, kde operní pěvkyně E. Destinnová ráda lovila ryby. U pomníku je památný dub letní s obvodem kmene 600 cm.