Přidat do programu

Národní přírodní rezervace Červené Blato

  • Pěší turistika Pěší turistika
  • Poznávací Poznávací
  • Rodinné Rodinné

Unikátní přírodní rezervace Červené Blato je přístupná díky cca 3 kilometry dlouhé okružní naučné stezce, která je určena pouze pro pěší turisty. Trasa je převážně tvořena povalovými chodníčky, které umožňují průchod měkkým terénem. Naučná stezka je vybavena 9 informačními tabulemi, které poskytují základní informace o flóře a fauně vázané na rašelinné prostředí a o historii sklárny, která s těžbou rašeliny úzce souvisela.  Nenechte si ujít návštěvu hlavně v květnu a červnu, kdy blato pokryjí koberce rozkvetlého rojovníku bahenního, který je zapsán do červené knihy ohrožených rostlin.

Zpět