Ze Zdíkova přes Churáňov až na Stachy

Rozjeďte to z kopce do kopce a poznejte Šumavsko jinak.

Celková délka

 • 45 km

Časová náročnost

 • 5 hodin

Terén

 • nezpevněný

Doporučené období návštěvy

 • suché jaro
 • léto
 • podzim

Fyzická náročnost

 • střední

Značení

 • značená i neznačená trasa

Jak se dostanete na začátek

 • autem či autobusovou dopravou do Zdíkova

Jak se dostanete zpět

 • jedná se o okruh

Popis trasy

První zmínka o Zdíkově je z roku 1318, kdy byl darován Vilémem Bavorem strakonickému konventu johanitů. Od 16. století, kdy tady byla postavena tvrz, byl samostatným statkem rodu Malovců z Chýnova. Tvrz byla později přestavěna na renesanční obdélný dvoupatrový zámek s hřebínkovými klenbami v přízemí. Za posledních šlechtických vlastníků Thun-Hohensteinů byl v letech 1865–1868 rozšířen a novogoticky přestavěn. Dnes je zámek využíván jako restaurace i k ubytování. Rovněž šestihektarový zámecký park, založený v 19. století a později zpustlý, byl nedávno upraven. Kostel sv. Ludmily pochází z roku 1922.

Albrechtec je rozpýlená osada podél Adámkova potoka. Lidově nazývána Kočičov.

Masákově Lhotě nás zaujmou staré roubené domy. V tzv. Zadní Lhotě stávaly v 17. a 18. století dvě sklárny. Jako surovinu používaly křemen z lomů U kyzu. Ten se drtil v Pucherském mlýně na sklářský písek.

Původní horská ves Churáňov, kde se usazovali dřevaři a skláři z okolních hutí, od padesátých let 20. století postupně přerůstala ve významné středisko letní i zimní rekreace. Součástí areálu ležícího v nadmořské výšce okolo 1 000 m n. m. jsou vleky, sjezdovky a hlavně běžecké tratě. V sezóně se tu udržují závodní běžecké tratě v délce do patnácti kilometrů. Stavení U Churáňů čp. 14 pochází z roku 1746 a patří tak mezi nejstarší dochované usedlosti na Šumavě. Meteorologická stanice 1. řádu s mezinárodním kódem je jedna z 11 v České republice. Měří se zde i radioaktivní spad či dopad globálního záření.

Památkovou zónou je osada Chalupy (dříve německé Chalupy). Původní rozptýlené usedlostí z přelomu 18. a 19. století doplňují mladší stavby. Usedlosti jsou většinou poloroubené, většinou vzorně udržované, zejména zásluhou chalupářů.

Zajímavé stavení leží na kraji osady Bošice, tzv. Kudrnojc malování. Jeho průčelí vyniká „bohatou výzdobou omítkovou i malovanou ve slohu lidovém, prací prostého zedníka zdejšího“.

V Rohanově se zachovaly roubené domy se špýchary, památkami jsou domy č. 18, 20, 44. Pod vsí je vyhledávané koupaliště s kempem.

Benešova Hora je vesnice s vlivem tzv. jihočeského lidového baroka. Usedlosti mají polokruhové brány. U jedné z nich, čp. 32, se uvádí stáří 200 let. Ještě starší je památná lípa. Věk je odhadován na 360 let, změřený obvod má 575 cm. Kaple Navštívení Panny Marie pochází z konce 19. století.

V Úbislavi u mostu přes Horský potok stojí tzv. Kohoutí kříž (lidový rozčepýřený, starobavorského původu) s nástroji Kristova umučení a řemeslnické nářadí. Za obcí stojí památný buk asi 350 let starý. Pod vsí se můžete ubytovat v kempu s koupalištěm a občerstvit ve vyhlášeném Divokým bistru.

Osada Stachy vznikla nejspíše až v 16. století kolem sklárny a byla jednou z devíti králováckých rychet. Obyvatelé Stach bývali známými světáky. Na jaře odcházeli za prací jako zedníci, hudebníci nebo cirkusáci. Na zimu se vraceli domů a věnovali se výrobě špejlí, topůrek, násad, hrábí, dřeváků, hraček. Stašští mají ve vsi několik kuriozit. Na náměstí rostou hřiby koloděje. Každý hřib dostává své číslo a datum objevu. Na hřbitově je pochována známá postava Klostermannových románů Sepp Rankl, známý šumavský silák. Obecní úřad sídlí v budově bývalé renesanční fary, kde se dochoval pozdně renesanční kamenný portál. V přízemí najdete i jesličky Jaromíra Randáka s vyobrazenými místními chalupami i postavami. Farním býval pozdně barokní kostelík Bolestné Matky Boží z roku 1781 s původními varhanami, obklopený hřbitovem. Dochované roubené domy jsou často opatřeny věžičkami s „umíráčky“. Kostel Navštívení Panny Marie z let 1842–1849 je padesát metrů dlouhý a šestnáct metrů široký. U zázračného pramene stojí kaple Panny Marie s jejím obrazem, který je opředen pověstmi. Ke kapličce se chodívali pomodlit stachovští rekruti před odchodem na vojnu.

Pošumavské hasičské muzeum bylo otevřeno v roce 2003. Expozice hasičské techniky je umístěna ve dvou podlažích. V přízemí jsou hasičská auta, v patře pak lehčí exponáty jako starobylé hasičské stříkačky a hasičská výzbroj a výstroj. Stěny muzea jsou pomalovány obrazy s hasičskou tematikou z 19. století, včetně dobových kostýmů.

Zajímavosti na trase

 • Staré šumavské osady - Zdíkov, Albrechtec, Masákova Lhota, Churáňov, Chalupy, Bošice, Benešova Hora, Úbislav, Stachy