Na kole po neobjevených místech Českokrumlovska

Středně dlouhý a středně náročný okruh po méně známých místech a pamětihodnostech Českokrumlovska.

Český Krumlov (start)

Okruh je veden přímo z náměstí Svornosti v centru Českého Krumlova, ale můžete se na něj napojit třeba až v ulici Linecká nebo Za Tavírnou. Hned v úvodu vás čeká při výjezdu z města táhlé stoupání po svahu Křížové hory směrem na Slupenec (v Krumlově známý jako sídlo jezdeckého klubu). Po cyklotrase pokračujte ze Slupence do Spolí a Práčova. O něco dál, u osady Všeměry, se pod vámi bude klikatit serpentina dolů k Vltavě, vy ale pokračujte až do obce Zátoň.  

Zátoň

V malebné obci Zátoň, jedné z nejstarších na Českokrumlovsku, rozložené na obou březích Vltavy (kdysi zde býval brod na obchodní Linecké stezce), fungoval do roku 1491 klášter benediktinů z Ostrova u Davle. Na pozůstatcích někdejší románské kaple dnes stojí kostel sv. Jana Křtitele, dominanta obce. Objekt bývalé školy a fary byl přestavěn na (vyhlášený) čtyřhvězdičkový Sporthotel Zátoň. Dnes už v Zátoni brod není, zato zde stojí moderní most, po němž přejedete na levý břeh Vltavy a na silnici č. 160 odbočíte doleva. Úsek po této poměrně frekventované komunikaci je naštěstí jen krátký (cca 200 m), neboť vzápětí se dáte doprava, proti proudu Strážného potoka a po cyklotrase č. 1245 budete zvolna stoupat do osady Suš a dále do Světlíku. Zde už budete mít více než polovinu trasy za sebou.

Zátoň

Světlík

Světlík byl roku 1423 vydrancován a vypálen husity, ale horší časy ho potkaly v druhé polovině 20. století, kdy byl v podstatě odříznut od světa. To už dnes dávno neplatí, malebná a přívětivá obec je takřka uzlem mnoha cyklotras, takže zvláště v letní sezóně je zde hezky živo. Na návsi si všimněte kamenné kašny, která byla prý 80 let ukrytá pod zemí a dnes v ní už opět teče voda. Ze Světlíku nyní zamiřte na sever, ale z trasy si záhy udělejte malou odbočku vpravo na lesní cestu, která vás přivede k rozsáhlé zřícenině tvrze Pasovary.

Světlík

Pasovary a Slavkov

Gotická tvrz Pasovary pochází z 2. poloviny 13. století a v 2. polovině století 16. byla přestavěna renesančně a ještě později barokně. Od konce 2. světové války pustla. V současnosti má jeden ze sklepů ve správě spolek Z Pasovar, který zde provozuje malé muzeum, kde se můžete o Pasovarech dozvědět více. 

Až si prohlédnete zříceninu, vraťte se zpět na cestu a můžete směle zamířit za další tvrzí, tentokrát v obci Slavkov. Ta je ve stavu o poznání lepším, ale bohužel nepřístupná. Potěšení pro oči i chladivý stín vám na návsi poskytne mohutná Slavkovská lípa, památkově chráněný strom. Tvrz a zaniklá obec Pasovary

Větřní

Do cíle zbývá 10 km, ale ještě je před vámi obec Větřní, nad níž se jako maják, který vás bezpečně povede správným směrem, tyčí vysoký komín s červenobílým pruhováním. Patří k Papírnám Větřní (JIP), jedné z největších papíren v České republice. Založil ji roku 1867 Ignác Spiro a už za jeho života byla největší v Rakousko-Uhersku a později i v celé střední Evropě.

Český Krumlov (cíl)

Na kraji Větřní (směrem na Český Krumlov), za přejezdem železniční vlečky do papírny, přejeďte po mostě na pravý břeh Vltavy a po cyklostezce podél řeky a tedy zcela po rovině dojedete pohodlně zpět do Českého Krumlova. Cestou minete nápadnou Papouščí skálu (možnost občerstvení), kde si povšimněte i moderně upraveného jezu s vodní elektrárnou.

Český Krumlov (cíl)

Celková délka

38,5 km (okruh)

Časová náročnost

4 hodiny

Terén

asfalt, lesní cesty

Doporučené období návštěvy

jaro, léto, podzim 

Fyzická náročnost

středně náročné