Za poznáním krajiny Českobudějovicka - NS Člověk a krajina

Naučná stezka Vás seznámí s tím, jak člověk využíval a někdy i zneužíval krajinu severně od Českých Budějovic

Užijte si příjemnou vycházku pro nové naučné stezce Člověk a krajina a seznamte se s lidskými zásahy do krajiny Českobudějovicka v době minulé i současné a jejich vlivem na její podobu.

Stezka dlouhá 6 km Vás povede z Nemanic (části Českých Budějovic) do Rudolfova a zabere Vám přibližně 4 h času vč. zastávek u informačních panelů. Doporučujeme stezku procházet v tomto směru, neboť takto na sebe navazují i texty jednotlivých informačních tabulí. Zpět se můžete vydat buď po stejné trase, anebo využít autobusového spojení z Rudolfova do Českých Budějovic a posléze do Nemanic.

Pole, lesy, remízky a hájky, téměř všechny tyto útvary okolní krajiny Českých Budějovic nesou stopy zásahů člověka. A to i ty, o kterých si myslíme, že jsou tam odjakživa. Dnes už si ani neuvědomujeme, že krajina mohla kdysi vypadat úplně jinak. V současné době jsou zjevné spíše ty nedávné zásahy do krajiny, naučná stezka však "odkrývá" a upozorňuje i na lidské stopy z dob minulých.

Na trase naučné stezky nejsou významné a výrazné památky či jiné objekty. Celkem 13 stanovišť s informačními panely Vás seznámí s tím, co právě vidíte a co se v okolní krajině událo, a zároveň Vás přimějí přemýšlet o tom, jak by s danou lokalitou mohlo být lépe nakládáno. Naučná stezka je proto vhodná i jako doplňkový program pro školy v rámci ekologické výchovy. Stezka si všímá lidských výtvorů, které přinesly prospěch nejen člověku, ale dokonce i samotné krajině. Takovými díly jsou například rybníky. Oproti tomu je věnována pozornost i "dílům", které nepřinesly užitek ani krajině a ani lidem s výjimkou několika málo jedinců, kteří díky nim zbohatli. Takovým dědictvím jsou např. černé skládky. Důležitými tématy jsou také historie obcí, kterými stezka vede, historie hornictví a v neposlední řade i např. popis geologických poměrů v lokalitě.

Stanoviště NS Člověk a krajina:

 1. stanoviště: Rybník Čertík. Tématem je historie Nemanic a hospodaření s vodou v krajině.
 2. stanoviště: Bývalý mlýn pod Čertíkem. Tématem je historie rybníkářství a využití energie vody.
 3. stanoviště: Okraj obce Úsilné. Tématem je historie Úsilného a hospodaření s půdou.
 4. stanoviště: U křížku - včera, dnes a zítra. Tématem je vzpomínka na 1. svět. válku a současný rozvoj obce.
 5. stanoviště: U starého lomu. Tématem je soužití člověka s přírodou.
 6. stanoviště: Dálnice a elektrárna. Tématem jsou soudobé zásahy člověka do krajiny.
 7. stanoviště: Antracitové doly. Tématem je bývalá těžba antracitu.
 8. stanoviště: Skládky a vojenská skladiště. Tématem jsou černé skládky odpadů a bývalé vojenské prachárny.
 9. stanoviště: Hůrecká vyhlídka. Tématem je popis geologických poměrů v lokalitě. Součástí stanoviště je fotografické panorama protilehlé strany Českobudějovické pánve.
 10. stanoviště: Hůry - Hurr - Německé Hory. Tématem je historie Hůr a vliv hornické činnosti v obci.
 11. stanoviště: Adamov. Tématem je historie Adamova a vliv hornické činnosti v obci.
 12. stanoviště: Suburbanizace. Tématem je jev zvaný suburbanizace – osídlování okolí velkých měst.
 13. stanoviště: Přírodní zahrada. Tématem jsou přírodní zahrady.

TIP: Nemáte-li dost poznávání, v Rudolfově se můžete vydat na další naučnou stezku Cesta kolem hornického města nebo navštívit místní Hornické muzeum. Jak už samotné názvy napovídají, jejich hlavním tématem je období hornictví na Rudolfovsku.