Po stopách selského baroka

Na severozápad od Veselí n. Lužnicí tvoří několik vesnic tzv. Veselská blata. Ta si nejvíce zachovala původní ráz, protože majitelé většiny usedlostí udržují svá stavení v původní podobě. Jedná se o obce Borkovice, Mažice, Zálší, Klečaty, Komárov, Svinky, Vlastiboř a Záluží.

Stáhněte si trasu včetně mapy v PDF.

Celková délka

22 km / 26 km

Časová náročnost

6:45 h 

Terén

Převážně zpevněná asfaltová cesta

Fyzická náročnost

Nenáročná cesta převážně po rovině

Značení

ANO

Popis trasy

Trasa začíná v části Veselí nad Lužnicí poblíž Blatského sídliště v ulici Na Potoce. Zde se vydáváme podél Blatské stoky po žluté turistické trase směrem k obci Borkovice, vzdálené přibližně 5,8 km. V obci míjíme vodní nádrž, za kterou odbočíme doprava směrem k návsi. Na návsi zamíříme ke kapličce, obklopené selskými domy. Z návsi se vydáme doleva a pokračujeme opět po žluté turistické trase, kde zhruba po 2 km dorazíme k frekventovanější silnici. Zde odbočíme doleva směrem na Mažice. Mažice se mohou rovněž pyšnit architekturou ve stylu selského baroka. Malebná vesnická stavení zde obklopují rybníček na návsi, v jehož blízkosti stojí kaple. Z návsi půjdeme po silnici do obce Zálší vzdálené necelé 2 km. Cesta vede kolem zámku a barokního kostela Navštívení Panny Marie. Projdeme si náves lemovanou selskými staveními a odbočíme vpravo, kde už spatříme dva rybníky. Vydáme se podél nich ven z obce, nikam neodbočujeme a po zpevněné cestě dojdeme zhruba po 1 km k rybníku, kolem kterého se dáme doprava a pokračujeme až k silnici.
Dostáváme se do místa, kudy jsme již procházeli od Borkovic. Nyní však odbočíme vlevo a po silnici dojdeme k další křižovatce vzdálené 1 km. Zde si můžeme trasu prodloužit a pokračovat na naučnou stezku Borkovická blata. Pokud však stezku navštívit nechceme, odbočíme vpravo a jdeme dalších 5 km. Cestou míjíme Borkovický dvůr, až se dostaneme opět na žlutou turistickou trasu, po které míříme nám již známou cestou přes Borkovice zpět do Veselí nad Lužnicí.

Zajímavosti na trase

Veselí nad Lužnicí - K nejvýznamnějším architektonickým památkám města patří renesanční domy na náměstí. Radnice z roku 1579, částečně barokně upravená před rokem 1763, a muzeum Weisův dům s psaníčkovými sgrafity jsou dominantou severní strany náměstí T. G. Masaryka. Za pozornost stojí i dům čp. 22 na západní straně náměstí se třemi renesančními štíty. Další chloubou města je kostel z období gotiky, později upravený v renesančním slohu. Nese jméno Povýšení sv. Kříže a nadmořská výška kopečku, na kterém je postaven, je 429 m n. m. Významnou památkou je rovněž secesní sokolovna z roku 1905.

Jihočeská Blata - Blata rozprostírající se mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví patří k nejcennějším a nejkrásnějším oblastem lidové architektury v Čechách. Typické jsou bohatě členěné a zdobené štíty domů, dokazující zámožnost tehdejších obyvatel. Známá jsou také jména několika stavebníků působících v této oblasti, zejména rody Patáků a Šochů. V blízkosti obcí se nachází významná chráněná lokalita Borkovická blata. 

Borkovice - První z navštívených vsí jsou Borkovice, v pramenech zmiňované již v roce 1354. Ve vsi se nachází několik staveb selského baroka, na rozdíl od okolních obcí jsou však fasády vyvedeny v barevných variantách. V okolí obce se těžila rašelina v podobě tzv. borků, není však jasné, zda je název Borkovice odvozen od této těžby či jména některého z rodáků.

Mažice - Historie obce Mažice rovněž sahá do 14. století a podobně jako v ostatních obcích i zde docházelo ještě v nedávné době k těžbě rašeliny. Na návsi spatříme selské statky postavené kolem rybníka, nejhonosnější z nich mají bílé fasády. Nejstarší datovaná sýpka v obci pochází z roku 1613. Mimo stavby selského baroka se obec pyšní kapličkou a bývalou kovárnou, přestavěnou na hospodu.

Zálší - První zmínka o obci Zálší se v historických pramenech objevuje již v polovině 14. století. V obci se kromě staveb selského baroka nachází kostel Navštívení Panny Marie s kaplí svatého Václava. Kostel je stavebně součástí zámečku, jeho loď vybíhá ze čtvercového půdorysu zámku. Na rozdíl od barokního kostela je však zámek v žalostném stavu. Při jeho průzkumu byly na zdivu nalezeny pozdně gotické, renesanční sgrafitové a barokní omítky. 

Borkovická blata - Přírodní rezervace Borkovická blata jsou rašeliniště přechodového typu. Jejich stáří je zhruba 10 tisíc let, kdy zde vznikala po ústupu ledu jezírka. Dlouhodobě zde probíhala těžba rašeliny, po jejímž ukončení byla blata vyhlášena chráněným územím se zachovalým ekosystémem s charakteristickou flórou a faunou. Rezervací prochází naučná stezka Borkovická blata a nachází se zde mimo jiné vzácná rostlina rosnatka okrouhlolistá.