Vimperský okruh

Trasa provede okolím města Vimperk, proslulého dlouholetou tradicí tiskařského řemesla. K Vimperku však neodmyslitelně patří i zdejší zámek, křížová cesta, arboretum, městské hradby s Černou věží a Steinbrenerova tiskárna, připomínající slavnou historii vimperského knihtisku.

Stáhněte si trasu včetně mapy v PDF.

Celková délka

9,3 km

Časová náročnost

3:30 h

Terén

Zpevněná cesta, lesní cesta, asfalt, dlažební kostky.

Fyzická náročnost

Nenáročná trasa vhodná pro rodiny s většími dětmi.

Značení

ANO

Popis trasy

Začátek pěšího výletu se nachází za železničním přejezdem u historické vodárny Solar, zde začínají i naučné stezka NS Údolím vimperských památek, NS Zlatá stezka a nově vzniklá Stezka lesní skřítků určená pro rodiny s dětmi. Po 2,5 km na rozcestí NS Údolím vimperských památek s NS Zlatá stezka zhruba 250 m před obcí Klášterec se vydejte po NS Údolím vimperských památek a pokračujte do obce ke kapli Povýšení sv. Kříže. Zde si můžete odpočinout v turistickém přístřešku a posilnit se na cestu. Z Klášterce budete pokračovat ke Klášterskému viaduktu, jednomu z nejromantičtějších míst v okolí Vimperku. Hned za viaduktem najdete Klášterecký pramínek v roztomilé dřevěné budce.

Zajímavostí je, že tento pramen je pitný a velmi chutný. Od pramínku a viaduktu se vydejte zpátky (3,3 km) do západní části města za poznáním Křížové cesty, jenž se nachází na zalesněném nevysokém pahorku nad Výletní restaurací Vodník. Pokračujete na prohlídku Vimperského zámku, který bude do roku 2020 procházet rekonstrukcí. Pokud okolnosti nebudou návštěvě nakloněny, tak se vydejte do unikátního vimperského Arboreta (700 m), kde je mnoho cenných rostlin a dřevin. Určitě nemůžete vynechat prohlídku městských hradeb s Černou věží a pohled na město z podzámčí (700 m). A nakonec vaší cesty se vydejte (340 m) na náměstí Svobody k Městské zvonici kolem famózní Cukrárny pod zámkem. Na náměstí uvidíte Informační centrum Vimperk, kde se můžete poptat po možnosti návštěvy Steinbrenerovy tiskárny a výletní den tak zakončit dobrodružstvím, které nabízí unikátní úniková hra věnovaná vimperskému knihtisku.

Zajímavosti na trase

Stezka lesních skřítků - Za kolejemi u historické vodárny Solar začíná rodinná stezka lesních skřítků (1,5 km) opatřená speciálním skřítčím značením. Na stezce narazíte na 7 informačních panelů, ale také  domečky s razítky, obří králici, pařezové skřítky, skřítčí domečky a poznávací hry pro malé i velké. U posledního skřítka Bukovníka se nachází drobné výtvarné potřeby, kterými je možné skřítky vyrobené ze šišek, kůry, mechů, kamínků nebo chrastí dozdobit.

Klášterecký viadukt - Nad Arnoštským potokem nedaleko soutoku s Volyňkou v lůně přírody se skrývá vzácná technická památky z roku 1900. Zde se klenou čtyři oblouky z neomítnutých kamenných kvádrů železničního mostu na úseku trati Volary – Strakonice.

Vimperská Křížová cesta - Na nevysokém zalesněném chlumu nad vimperskou nemocnicí se v ostrých serpentinách vine 14 zastavení křížové cesty. O založení křížové cesty ve Vimperku se zasloužil Johann Steinbrener.

Státní zámek Vimperk - Vysoko nad městem Vimperk se majestátně tyčí vimperský zámek ze 13. století. Zajímavostí je, že původně byl postaven v liduprázdném pohraničním hvozdu, který se táhne desítky kilometrů na jih až k zemské hranici, a tak se stavba se dá považovat za jakéhosi posla lidské přítomnosti v těchto končinách.

Arboretum - V historicky hodnotné dendrologické zahradě ležící uprostřed města naleznete více než 400 stromů a keřů. Dříve Arboretum sloužilo pro výuku žáků místní lesnické školy. Dnes zde najdete klidovou a poznávací zónu, kde jsou umístěny dřevěné sošky pohádkových postaviček.

Městské hradby - Vimperské městské hradby byly vybudovány na konci 15. století a navazovaly na opevnění tehdejšího hradu. Dodnes se dochovala podstatná část hradeb i s baštami, přestože město bylo dvakrát v obléhání nepřátel.

Městská zvonice - Pozdně gotická zvonice pochází z počátku 16. století. Nejdůležitější součástí zvonice byly zavěšené zvony, které svým zvukem ohlašovaly pravidelné, zvláštní i mimořádné události ve městě. Zajímavostí je, že se v roce 2010 podařilo do zvonice navrátit zvon Maria Hilf.

Steinbrenerova tiskárna - Steinbrenerova tiskárna je logická hra na principu her únikových a nachází se v původním sklepení staré vimperské radnice. Celá hra nabízí pohled na dějiny vimperského knihtisku, dobu, kdy tiskařská čerň voněla dálkou, a výrobky z vimperské tiskárny byly známy po celém světě.