Přes horu Kleť a dvě rozhledny do Zlaté Koruny

Výlet přes nejvyšší vrchol Blanského lesa, horu Kleť s nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách.

Stáhněte si trasu včetně mapy v PDF.

Celková délka

13,5 km (možnost zkrátit si kus cesty lanovkou anebo ČD Busem).

Časová náročnost

5 hodin

Terén

Převážně přírodní terén

Fyzická náročnost

Středně náročná až náročná

Značení

ANO

Jak se dostanete na začátek

Vlakem do obce Holubov, návrat pak vlakem ze Zlaté Koruny.

Popis trasy

Na výlet přes nejvyšší vrchol Blanského lesa, horu Kleť, je nejlepší se vydat vlakem z Českých Budějovic, anebo z Českého Krumlova. V obou případech vystoupíte na zastávce Holubov a vykročíte po zelené turistické značce směrem ke Krasetínu (cca 1,4 km) a dál až ke spodní stanici lanovky (cca 2,6 km). V letních měsících (červenec–srpen), je o sobotách možné si tento trochu zdlouhavý úsek trasy zkrátit autobusovým spojem ČD Bus Šumava, který jezdí 2x denně z vlakové zastávky Holubov k dolní stanici
lanovky.
U dolní stanice lanovky máte dvě možnosti, jak pokračovat. Pokud máte chuť si oddechnout a přibližně 20 minut se kochat klidnou atmosférou Blanského lesa, využijte sedačkovou lanovku a na vrchol Kletě se vyvezte. Ti sportovněji založení budou pokračovat přibližně hodinu do kopce (cca 4 km) po zelené turistické značce, která vás povede bukovými lesy Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Cestou se nachází několik zastavení – naučných panelů, kde se o přírodě Blanského lesa dozvíte mnoho zajímavého. Pod vrcholem Vás čeká návrat pod trasu lanovky s fyzicky náročnější závěrečnou etapou výstupu. Pokud byste v průběhu cesty měli pocit, že stoupáte příliš prudce a chcete zvolnit, můžete přibližně v polovině kopce využít odbočku na žlutou turistickou značku, které vás po chvilce chůze dovede na Naučnou stezku Kolem Kletě, po které se také dostanete až na vrchol.

V tuto chvíli máte za sebou tu náročnější polovinu trasy, a tak si dopřejte oddech s výhledem na velkou část Jižních Čech, případně občerstvení v horské chatě Kleť. Pokud vyrazíte na výlet na jaře, anebo na podzim za dobrého počasí a dobré viditelnosti, budete na vrcholu Kletě za svůj výkon odměněni pohledem na zasněžené vrcholky rakouských Alp. V letních měsících můžete také navštívit Observatoř Kleť, která je nejvýše položenou observatoří v Čechách.
Z vrcholu Kletě budete pokračovat po červené turistické značce směr Zlatá Koruna. Asi po 1 km se u rozcestníku Nad Výhledem připojuje modrá turistická značka, po které se vydáte přes rozcestí Bílý kámen až k velké křižovatce turistických cest s názvem U Modrého obrazu (přibližně 3 km od vrcholu). K tomuto místu se váže pradávný příběh o boji panských hajných s pytláky (viz text níže). Můžete si zde odpočinout
na turistickém odpočívadle a dozvědět se více o Modrém obrazu přímo na informačním panelu, který je součástí naučné stezky Granátník.
Na rozcestí opustíte turistickou značku a vydáte se po značené Naučné stezce Granátník ke stejnojmenné rozhledně. Asi po 2,5 km se k naučné stezce připojuje zleva opět červená turistická značka, která vás dovede až na železniční stanici Zlatá Koruna. 

Pokud Vám ještě zbyly síly a chuť poznávat nová místa, můžete po červené značce dojít až přímo do obce Zlatá Koruna, která je sama o sobě velice hezká a také se zde nachází stejnojmenný klášter a několik restaurací, kde se po výletě dá najíst a napít.

Zajímavosti na trase

CHKO Blanský les - Oblast mimořádně cenná svou zachovalou strukturou, přírodními hod-notami, podhorskými lesy, rozkvetlými loukami a mnoha vzácnými druhy rostlin i živočichů. Výjimečné v oblasti jsou lesy, především podhorské smíšené lesy s převahou buku, jehož listy má Blanský les ve znaku a dávají mu na podzim neopakovatelné kouzlo. Na loukách rozkvétají a voní na jaře i v létě tisíce květů orchidejí.

Lanovka Holubov - Vyhlídková lanová dráha dlouhá 1792 m s převýšením 383 m vede z Krasetína na horu Kleť. U dolní stanice lanovky se nachází parkoviště a bufet.

Klášter Zlatá Koruna- Areál bývalého cisterciáckého kláštera, založený králem Přemyslem Otakarem II. na skalnatém ostrohu v hlubokém vltavském údolí v roce 1263, patří k nejlépe dochovaným gotickým klášterům v Čechách. Jedinečná kaple Andělů strážných, kapitulní síň a křížová chodba představují špičkové doklady cisterciáckého stavebního umění v období rané a vrcholné gotiky. Hlavní prohlídková trasa provede návštěvníky malým i velkým konventem a vrcholí v konventním chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který je největším kostelem v jižních Čechách. Prohlídka přibližuje řádovou každodennost, podobu klášterních knihoven, pracoven i společné jídelny (refektáře).

Informační středisko CHKO Blanský les, Holubov - Středisko je provozováno od roku 2010 v budově obecního úřadu jako společný projekt Správy Chráněné krajinné oblasti Blanský les a obce Holubov. Nachází se v těsné blízkosti vlakové zastávky. Otevřeno je květen, červen, září, říjen o víkendech, červenec a srpen denně od 9 do 16 hodin.

Horská chata a rozhledna na Kleti - Kamenná věž o výšce 18 metrů v neogotickém stylu, lemovaná cimbuřím, pochází z roku 1825, kdy ji nechal postavit kníže Josef Schwarzenberg pro soukromé účely svého rodu. Z toho důvodu byla zpočátku známá pod názvem Josefova věž. Jedná se o nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách. Veřejnosti je rozhledna přístupná od druhé poloviny 19. století. Dnes se v ní nachází stálá výstava fotografií Blanského lesa. V letech 1824–1825 rozhledna sloužila jako trigonometrický bod pro kartografické práce. V roce 1925 byla na Kleti vystavěna horská chata, jejíž patronkou se stala kněžna Terezie ze Schwarzenbergu. V blízkosti této chaty se nachází sluneční hodiny, nejvýše položené v Čechách. V interiéru chaty a rozhledny se dnes najdeme expozici přírody v Blanském lese. Horská chata poskytuje teplou kuchyni a možnost ubytování hostelového typu.

Observatoř na Kleti - Hvězdárna Kleť se nachází jižně pod vrcholem Kletě, v nadmořské výšce 1 070 m, a představuje tak nejvýše položenou hvězdárnu v České republice. U nás i ve světě je známá výzkumem planetek a komet. Mezinárodní astronomická unie zařadila dosud 327 planetek objevených na Kleti mezi potvrzené objevy se spolehlivě určenou dráhou. Jeden z kleťských objevů nese např. jméno města Český Krumlov. V období červenec–srpen probíhají na observatoři denně, kromě pondělí, pravidelné komentované prohlídky. V červnu a září pak prohlídky probíhají pouze o víkendech.

Žebříkový kámen - Na naučné stezce Kolem Kletě, cca 10 minut od vrcholu směrem k televiznímu vysílači je mohutná skalní hradba dlouhá přes 120 m a vysoká až 15 m. Je to příklad mrazového zvětrávání horniny a její název Žebříkový kámen vznikl podle puklinového systému, jehož pravidelná žebra připomínají žebřík. Na skále je německy psaná pamětní deska instalovaná zde německým studentským spolkem „Leitersteiner“ (česky asi jako ‚Žebříčtí‘), na památku kamarádů padlých v I. světové válce. Přijímacím rituálem pro členství ve spolku bylo vyšplhání úžlabinou na skálu.

Rozcestí  U Modrého obrázku - Rozcestí v lese na svahu Kletě zvané U Modrého obrazu – lidově U modrého Pánaboha, podle obrazu Ježíše Krista s modrou barvou podkladu, který připomíná hrůznou událost, která se tady stala. V roce 1787 zde pytláci pověsili knížecího schwarzenberského hajného hlavou do mraveniště. Na rozcestí se křižuje modrá značka KČT, naučná stezka Granátník a cyklotrasy č. 1166 a 1169. U rozcestníku je turistický přístřešek, kde si můžete odpočinout. Severně od rozcestí, vpravo od cyklotrasy 1169 se ve vzdálenosti 150 a 300 m nacházejí dvě studánky.

Rozhledna Granátník - Dřevěná rozhledna na svahu kopce Granátník pod Kletí byla otevřena v roce 2003. Jedná se o nevysokou trámovou konstrukci s nekrytým vyhlídkovým ochozem, na který vede dřevěné schodiště. K orientaci v krajině vám pomůže tabule s popisem míst, které lze z rozhledny vidět. Pod stavbou u cesty se nachází kryté odpočívadlo.