Údolím Židovy strouhy z Týna do Bechyně

Židova strouha je potok, který vytváří romantické kaňonovité údolí mezi mohutnými skalními masivy a vlévá se u města Bechyně do řeky Lužnice. Místní tento potok nazývají „Židovka“. 

Stáhněte si trasu včetně mapy v PDF.

Celková délka

18,4 km

Časová náročnost

5 a půl hodiny

Terén

Zpevněná cesta i nezpevněná lesní cesta.

Doporučené období návštěvy

Celoročně, v období dešťů může být problematické přebrodění trasy.

Fyzická náročnost

Středně náročná, trasa není vhodná pro kočárky a vozíčkáře.

Značení

ANO

Popis trasy

Celková délka potoku je 20,5 km, kdy právě jeho závěrečná část je nejkrásnější a má neopakovatelnou atmosféru. Na trase je nutné překonávat drobné překážky a místy i potok samotný, protože zde nejsou lávky. Při větším průtoku je zapotřebí hle‑dat vhodné místo k jeho překročení nebo potok jednoduše přebrodit. Výlet Židovou strouhou začíná v Týně nad Vltavou. Od autobusového nádraží se vydáte po žluté turistické značce a tu budete sledovat celou cestu do Bechyně. První část trasy vede městskou zástavbou, pod otáčivým hledištěm a pozvolna stoupá nad město směrem k místnímu lesu zvanému “Na Šancích“ (4 km). Na rozcestí u lesa Na Šancích pokračujte rovně. Pokud byste měli dostatek sil, můžete se po krátké odbočce (1 km) vydat k baroknímu sousoší Velký Depot a stejnou cestou zpět. Po asi 4 km dojdete přes obec Smilovice až k potoku Židova strouha. Podél toku vede malebná stezka, která měří zhruba 7 km a dovede vás přes odbočku na hradiště Hradec u Nuzic (modrá turistická značka) až k ústí Židovy strouhy do řeky Lužnice. Pak už zbývají poslední 2 km k mostu pod zámkem, od kterého vystoupáte na náměstí do centra Bechyně. Na tomto úseku je možné nalézt několik krásných výhledů na řeku Lužnici i panorama Bechyně s místním zámkem. Městem projdete stále po žluté 1,5 km až k železniční stanici nebo autobusovému nádraží.

Zajímavosti na trase

Týn nad Vltavou - V Týně nad Vltavou jsou zajímavé turistické cíle, jako muzeum vltavínů, loutek, podzemní chodby, otáčivé hlediště a rozhledna na Semenci. Můžete se vydat k soutoku Vltavy a Lužnice po souši, nebo po vodě v rámci vyhlídkových plaveb po Vltavě. Zajímavé jsou i naučné stezky – Velký Depot nebo Potahová stezka. Nedaleko Týna najdete Jihočeské zemědělské muzeum, Muzeum his‑torických vozidel a staré zemědělské techniky v Pořežanech nebo zámeček Vysoký Hrádek, kde se nachází infocentrum elektrárny Temelín. Město je známé i díky filmové tvorbě Zdeňka Trošky, který zde natáčel svou sérii filmů Kameňák.

Otáčivé hlediště - Je jedním ze dvou otáčivých hledišť u nás. Nalezneme ho v Bedřichových sadech, na místním hradišti, kde slouží jako letní scéna.

Sousoší Velký Depot - Velký Depot je místem bývalého stálého výcvikového tábora rakouských dělostřelců. Dochovány tu zůstaly vzácné relikty cvičné pevnosti (valy a příkopy), které stojí v blízkém lesíku s příhodným názvem Šance. Dominantou je zde barokní pískovcové sousoší, připomínající explozi skladů, která dle pověstí mohla být atentátem na Marii Terezii.

Hradiště Hradec u Nuzic - Hradiště má dvou až trojdílnou dispozici. Vzniklo na výrazné ostrožně díky meandrům Židovy strouhy ze severu, východu i jihu. Přístupné je po modré turistické značce od západu, kde se nachází velký val, pozůstatek pravěké hradby. Při detailnějším pohledu zde můžete vidět další valy a pozůstatky tehdejšího hradiště.

Město Bechyně - Lázeňské město s příjemnou atmosférou a mnoha turistickými cíli. Navštívit můžete renesanční zámek nebo františkánský klášter a několik muzeí, mezi které patří například Městské muzeum Bechyně, které se věnuje historii regionu s ohledem na zdejší keramickou a kamnářskou tradici. Muzeum turistiky v bývalé synagoze, to mapuje historii Klubu českých turistů i jeho významné osobnosti. Dominantou údolí řeky Lužnice je 50 m vysoký most sloužící autům i vlakům zvaný Bechyňská duha. A pokud se na cestu zpět vydáte vlakem, pojedete po nejstarší elektrické dráze v bývalém Rakousku‑Uhersku z roku 1903 projektovanou českým vynálezcem Františkem Křižíkem.