Z Týna do Bechyně okolo Židovy strouhy

Vyražte z Týna nad Vltavou do kouzelné Bechyně přes romantickou soutěsku s názvem Židova strouha, kde se natáčelo několik známých filmů. Cestou zastavte u Velkého Depotu - místa, kde údajně proběhl atentát na Marii Terezii.

Celková délka

32 km

Časová náročnost

3 - 4 hodiny

Terén

zpevněný povrch
asfalt

Doporučené období návštěvy

jaro až podzim

Fyzická náročnost

střední

Značení

ANO

Jak se dostanete na začátek

Týn nad Vltavou je dostupný veřejnou dopravou, nabízí i dostatek místa na parkování

Jak se dostanete zpět

Výlet je sestaven jako okruh.

Popis trasy

TÝN NAD VLTAVOU - VELKÝ DEPOT - JAROŠOVICE - BOUCHALKA - NETĚCHOVICE - NUZICE - BECHYNĚ - ČENKOV U BECHYNĚ - SMILOVICE - DOBŠICE - TŘITIM - TÝN NAD VLTAVOU

Z Týna nad Vltavou se vydejte po žluté turistické značce na Velký Depot (4,5 km), z Velkého Depotu po silnici do Jarošovic (2 km), z Jarošovic dále k božím mukám na rozcestí u Jarošovic „Bouchalka“ (1 km), z rozcestí po silnici do Netěchovic (1 km), z Netěchovic po silnici do Nuzic (2,5 km), z Nuzic na most přes Židovu strouhu (1 km) – po žluté turistické značce 500m na hradiště při ústí Židovy strouhy do Lužnice – po silnici z mostu nad Židovou strouhou do Bechyně (3 km) a zpět.

Zajímavosti na trase

  • VELKÝ DEPOT – barokní sousoší na místě tragického výbuchu, údajně věnované městu Týnu nad Vltavou Marií Terezií 
  • ŽIDOVA STROUHA – přírodní památka, kaňonovité údolí řeky Lužnice, romantická soutěska
  • BECHYNĚ – zámek, klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Michala, Městské muzeum, Muzeum turistiky, Alšova jihočeská galerie, most přes řeku Lužnici, lázně 
  • nedaleko obce Dobšice bývalá renesanční tvrz Branovice se soustavou kaskádovitých rybníků 
  • TŘITIM – selské baroko.