Za výhledem z Dobré Vody

Poznejte krásy Novohradska za řídítky elektrokola. Žádný kopec není překážkou, je jen na Vás, jak dlouhou trasu si zvolíte, nebo zda využijete některou z nabízených tras po Novohradsku. 

Trasa vede bývalým „zakázaným pásmem“ okolo novohradských příhraničních rybníků přes zaniklé vesnice Veveří a Šejby k barokní perle Novohradských hor – ke kostelu Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě, odkud se můžete potěšit nádherným výhledem do celé Třeboňské pánve. Trasa dále pokračuje přes Horní Stropnici k vodní nádrži Humenice a ke gotické tvrzi Cuknštejn.

Celková délka

 • 28 km

Časová náročnost

 • 2 - 3  hodiny

Terén

 • zpevněný povrch
 • asfalt

Doporučené období návštěvy

 • jaro
 • léto
 • podzim

Fyzická náročnost

 • střední

Značení

 • ANO

Jak se dostanete na začátek

 • Nové Hrady

Jak se dostanete zpět

 • Nové hrady

Popis trasy

NOVÉ HRADY – HRANIČNÍ PŘECHOD (NOVÉ HRADY/PYHRABRUCK) – VEVERSKÝ RYBNÍK – VEVEŘÍ – ŠEJBY – DOBRÁ VODA – HORNÍ STROPNICE – HUMENICE – CUKNŠTEJN – SVĚTVÍ – ÚDOLÍ – NOVÉ HRADY

Zajímavosti na trase

 • SKANZEN OCHRANY STÁTNÍ HRANICE A ŽELEZNÉ OPONY: skanzen je součástí Novohradského muzea a nachází se v těsné blízkosti hraničního přechodu Nové Hrady-Pyhrabruck. Expozice podává přehled o vývoji ochrany hranic od nejstarších dob až po vstup ČR do schengenského prostoru EU. Větší část expozice je zaměřena na ochranu hranic v období tzv. studené války 
 • NOVOHRADSKÉ PŘÍHRANIČNÍ RYBNÍKY (Kamenný rybník, Přesličkový rybník, Hejškův rybník, Veverský rybník): naučná stezka, která seznamuje s krásou zapomenutých rybníků. Přesličkový a Hejškův rybník jsou chráněnou přírodní památkou, Kamenný rybník leží přímo na státní hranici, která prochází přes obrovský žulový kámen u jeho hráze 
 • ZANIKLÁ OBEC VEVEŘÍ
 • DOBRÁ VODA: poutní a dříve i lázeňské místo na úpatí Kraví hory. Dominantou je barokní chrám Panny Marie Těšitelky vystavěný v letech 1706 – 1715, kde se pod hlavním schodištěm nachází trojdílná kaple s pramenem léčivé vody 
 • HUMENICKÁ PŘEHRADA: vodní nádrž na řece Stropnici slouží jako vodní elektrárna a je vhodným místem k rybaření 
 • TVRZ CUKNŠTEJN: tvrz, vystavěna v letech 1488 – 1491 vladykou Vilémem Pouzarem z Michnic, si zachovala svůj původní pozdně gotický vzhled až do dnešní doby. V současnosti ji opravuje soukromý majitel a veřejnosti je přístupná pouze výjimečně.