Stezka vyznání na Novobystřicku

Poznejte krásy Novobystřicka ze sedla elektrokola. Žádný kopec není překážkou, je jen na vás, jak dlouhou trasu si zvolíte, nebo zda využijete některou z nabízených tras po Novobystřicku. 

Stezka vyznání v podobě pěti naučných tabulí ukazuje zásadní momenty dějin novobystřického regionu, které úzce souvisely s proměnami nejen křesťanského náboženství. Začíná u kostela sv. Petra a Pavla v Nové Bystřici. Poslední výkladová tabule se nachází u kostela paulánského kláštera. Ke všem tabulím lze dojet po silnicích s upraveným povrchem.

Celková délka

 • 50 km

Časová náročnost

 • 5 hodin

Terén

 • zpevněný povrch
 • asfalt

Doporučené období návštěvy

 • jaro
 • léto
 • podzim

Fyzická náročnost

 • střední

Značení

 • ANO

Jak se dostanete na začátek

 • Nová Bystřice

Jak se dostanete zpět

 • Nová Bystřice

Popis trasy

NOVÁ BYSTŘICE - ILLMANNS - REINGERS - HIRSHENSCHLAG – ARTOLEČ - MÝTINKY - NÁVARY - VECLOV - STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM - LANDŠTEJN - POMEZÍ - KLÁŠTER I - ALBEŘ - NOVÁ BYSTŘICE

Zajímavosti na trase

 • VETERAN MUZEUM, ÚZKOKOLEJKA V NOVÉ BYSTŘICI 
 • REKREAČNÍ LES „V PEKLE“: území bývalého kamenolomu se zajímavými skalními útvary, Graselova jeskyně (před rakouskou obcí Illmanns) 
 •  „KONOPNÁ VESNICE“ REINGERS S MUZEEM KONOPÍ
 • MUZEUMVYSÍDLENÍ NĚMCŮ Z NOVOBYSTŘICKA 
 • VECLOV: ohrada bizonů amerických 
 • STARÉMĚSTO POD LANDŠTEJNEM: klasicistní zámek Dobrohoř (www.zamekdobrohor.cz), pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, židovský hřbitov 
 • LANDŠTEJN: zřícenina hradu - jedna z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě | POMEZÍ: románský kostelík sv. Jana Křtitele 
 • KLÁŠTER I:  raně barokní poutní kostel Nejsvětější Trojice byl v letech 1501-1507 zbudován při klášteru paulánských mnichů. Později byl vypálen a v letech 1668–1682 podle projektu Giovanniho Domenica Orsiho znovu postaven. Kostel je jedinečný svou prostorovou koncepcí. V průčelí kostela je jeden z největších dřevěných oltářů ve střední Evropě. V blízkosti kostela je údajně léčivá studánka a rašelinná louka. Prohlídky kostela zajišťuje rodina Havlíčkova, mobil: +420 602 703 007 (pro skupiny 5 a více osob) 
 • ALBEŘ: rekreační rybník Osika, zámek Terezín (nepřístupný)