Stezky poznání - Dolní Dvořiště a okolí

Oblast Dolního Dvořiště nabízí pestrou mozaiku přírodních i historických zajímavostí. S těmi nejvýraznějšími Vás seznámíme prostřednictvím třech značených okruhů.

Téměř na všech místech vyznačených v mapě naleznete informace buď na informačních panelech, nebo na cedulkách s QR kódy, které si přečtete, pokud budete mít ve svých mobilech nainstalovanou potřebnou aplikaci! Ke všem třem tematickým okruhům byla vydána dvojjazyčná – česky a německy – doprovodná brožura s popisem navštívených míst. Ta je k dostání na obecním úřadě a v Infocentrech celé oblasti Novohradsko-Doudlebsko.

Vzhledem ke kilometráži a rozmanitému povrchu je nejvhodnější projet okruhy na trekovém či horském kole, nicméně je pro trénované výzvou absolvovat min. první dva pěšky.

 

Celková délka

  • 9 - 13 - 26 km

Časová náročnost

  • 4-8 hodin

Terén

  • Zpevněné i nezpevněné cesty

Doporučené období návštěvy

  • Jaro, léto, podzim

Fyzická náročnost

  • Středně náročná

Značení

  • Značení po trase, tištěný průvodce

Jak se dostanete na začátek

  • Autem, autobusem, na kole

Jak se dostanete zpět

  • Autem, autobusem, na kole

Popis trasy

Červený okruh

Nejkratší okruh (9 km) a s nejmenším převýšením (47 m) vás zavede východně od Dolního Dvořiště především za církevními objekty.

Původní vesnička Český Rychnov, současný Rychnov nad Malší, vznikla na křižovatce obchodních cest. Ve spodní části vidlicovitě rozevřené návsi dominuje gotická stavba kostela sv. Ondřeje. Z Rychnova ke Svatému Kameni je 1,5 km dlouhý úsek lemován barokními kaplemi Sedmibolestné cesty Panny Marie. Studenti SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově zhotovili  v r. 2006 klasickou technikou vrstevnaté olejomalby rozměrné obrazy na plátně potaženém na dřevěné desce, jež vyplňují interiéry kaplí. Patrně nejznámější památkou oblasti je poutní kostel Panny Marie Sněžné na Svatém Kameni s legendou o prasklém balvanu i konci světa. Neméně zajímá je ovšem komplikovaná historie místa, které se ocitlo do roku 1989 v hraničním pásmu.

Zelený okruh

Na 13 km vedoucími na západ a jih od obce, s převýšením 96 m, budete seznámeni s historií železniční dráhy. Než se nad Dolním Dvořištěm ocitnete v místě, odkud přehlédnete obec i za ní se zvedající Novohradské hory zastavte se u dominanty obce – gotického chrámu sv. Jiljí. Před Trojany projdete kamennými pilíři, na nichž stával dřevěný most jedinečné koněspřežní železnice. Koleje novodobé tratě Vás dovedou do Rybníku. Naproti budovy železniční stanice je zmapována její historie, včetně neuskutečněné lokální železnice. Pro bližší seznámení se s koněspřežkou si můžete zajet 3,5 km k Naučné stezce Koňská dráha, seznamující v terénu i se stavebními prvky dráhy dochovanými z 18. století. Nedaleko odbočky k ní se nachází pomník zastřelenému členu finanční stráže Františku Hovorkovi. Před návratem projedete největším a nejfrekventovanějším silniční přechodem v Jižních Čechách.

Žlutý okruh

Nejdelší, 26 km dlouhý okruh se 110 m převýšení. Tematicky je zaměřený především na pohraniční oblast, která se ocitla po vystěhování německého obyvatelstva a následně v době železné opony v pásmu určeném k likvidaci lidských sídel a vstupu jen na povolení.

V průběhu roku 2022 předpokládáme obnovení lávky přes řeku Malši východně od hraničního přechodu. Bývalá „signálka“ vede PP Horní Malše, vyhlášeného k ochraně ohrožených živočichů.

Od pomníku zastřelenému členu finanční stráže Václavu Klimešovi u bývalé osady Lhota vede trasa do ikonických Cetvin. V obci, kde byla v 50. letech odstřelena více než stovka domů, se lze dočíst nejen o osudu místa, ale i dalších zaniklých sídlech v okolí i místní posádky Pohraniční stráže. Po Janově Vsi a Horní Tiché nelze nezastavit u rekonstruovaného areálu tvrze v Tiché, datované r. 1280.

Zajímavosti na trase

Patrně nejznámější památkou oblasti je poutní kostel Panny Marie Sněžné na Svatém Kameni s legendou o prasklém balvanu i konci světa.

Rychnov nad Malší - kostel sv. Ondřeje

Naučná stezka Koňská dráha

Přírodní park Horná Malše

Tvrz v Tiché