Po hrázích jihočeských rybníků

Široké a pohodlné cesty kolem rybníků Naděje, Víra, Láska, Skutek, Dobrá vůle, Potěšil a Překvapil, hráz obrovského Rožmberka porostlá staletými duby a nakonec malá poušť uprostřed Evropy - to je trasa jako stvořená pro rodinný výlet.

Celková délka

 • 41 km

Časová náročnost

 • 2,5 hodiny

Terén

 •  široké cesty s minimálním převýšením

Doporučené období návštěvy

 • jaro
 • léto
 • podzim

Fyzická náročnost

 • lehká

Značení

 • ANO

Jak se dostanete na začátek

 • Jedná se o okruh, na začátek cyklotrasy se pohodlně dostanete autem.

Jak se dostanete zpět

 • Jedná se o okruh, na konec cyklotrasy se pohodlně dostanete autem.

Popis trasy

 • Veselí nad Lužnicí
 • Vlkov
 • Klec
 • Lužnice

Z Veselí nad Lužnicí vyjedete proti proudu Nežárky po značené cyklotrase do Vlkova. Pokračujete po žluté kolem Vlkovského rybníka. Od rozcestí „U dubové louky“ konečně začíná cesta kolem rybníků. Nejdříve přejedete po hrázi mezi rybníky Rod a Naděje, pak podél Naděje a Víry dojedete po červené do vesničky Klec. Přes lesík se dostanete k rybníku Potěšil, odkud je to kousek do Lužnice a konečně jste na hrázi Rožmberka. Cesta zpět do Lužnice vede po červené a stejnou cestou, jako jste přijeli, se vracíte kolem rybníků až k rozcestí u Naděje. Dál pojedete po červené do Vlkova kolem rybníků Rod, Pražský a Překvapil. Po žluté se dostanete na písečný přesyp u Vlkova a podél Vlkovské pískovny zpět do Veselí.

Zajímavosti na trase

 • Vlkovský rybník Významné hnízdiště vodního ptactva. Březové porosty v okolí využívá k budování zavěšených hnízd vzácný moudivláček lužní.
 • Lužnice Obec, kterou protéká stejnojmenná řeka. Na návsi je několik typických jihočeských statků se zdobenými štíty.
 • Hamr Dvůr Hamr s hospodou je starý 250 let a původně to byla skutečně vodní kovárna - hamr, který založil hamerník Furst. Už jeho syn však budovu s pozemky prosoudil s hrabětem Schwarzenberkem, který objekt přestavěl na statek. Dnes tu provozují kromě hospody i agroturistiku.
 • Rožmberk
 • Písečný přesyp Přesyp je unikátní přírodní rezervací tvořenou navátými písky z konce poslední doby ledové tvořící duny vysoké 4 až 6 metrů. Rezervace je domovem řady chráněných druhů fauny a flóry.
 • Veselské pískovny (Vlkovská pískovna) Vznikly v letech 1952-1986 jako pozůstatek po těžbě štěrkopísku. Jedná se celkem o 5 jezer s rozlohou 240 ha. Prostředí pískoven nabízí ideální podmínky pro koupání, odpočinek či sportovní aktivity. Okolo pískoven vede naučná stezka.