Cyklovýlet Český Krumlov - Zlatá Koruna - Dívčí kámen

Cyklovýlet z Českého Krumlova do Zlaté Koruny s návštěvou zříceniny Dívčí kámen.

Návštěvníky Zlaté Koruny čeká nedotčené a krásné krajinné prostředí protnuté údolím čistého toku řeky Vltavy, která obepíná obec ze tří stran. Vlastní klášter je samostatně ohrazený a k němu se po jihozápadní straně připojuje předklášteří, rovněž obehnané hradbou. Architektonické těžiště kláštera tvoří konventní kostel (trojlodní bazilika s příčnou lodí). Zřícenina hradu Dívčí kámen se nachází u vsi Třísov, 5 kilometrů severně od Zlaté Koruny. Hrad stál na vysokém skalnatém návrší, obtékaném řekou Vltavou a Křemežským potokem, který se pod hradem vlévá do Vltavy. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných středověkých zřícenin hradu v České republice. Celá oblast Dívčího kamene je vyhlášena přírodní rezervací.

Celková délka

17,5 km (jeden směr)

Časová náročnost

půldenní výlet

Terén

asfalt

Doporučené období návštěvy

jaro - podzim

Fyzická náročnost

středně náročné

Značení

ne

Jak se dostanete na začátek

Český Krumlov (start)
Český Krumlov–Dívčí kámen je asi nejoblíbenější cyklistickou trasou v okolí Českého Krumlova. Výlet můžete začít na parkovišti Jelení zahrada a pojedete po Vltavské stezce 7, EV7, Greenway RD, která vás dovede až do Zlaté Koruny.  

Popis trasy

Česká Krumlov - Zlatá Koruna - Dívčí kámen

Zlatá Koruna
Zlatá Koruna je příjemnou zastávkou pro všechny vodáky, turisty nebo cyklisty, zkrátka ideální místo pro občerstvení na trase - buď v kempu u řeky, nebo v historické části obce, přiléhající ke klášteru.

Klášter Zlatá Koruna
Cisterciácký klášter Zlatá Koruna je z velké části tvořen středověkými budovami (kostel, ambit, kapitulní síň, kaple Andělů strážných, opatství), částečně jsou barokně upravené. Klášter spravuje Národní památkový ústav. Po návštěvě kláštera se vracíte po Vltavské stezce necelé dva kilometry zpět, než se napojíte na cyklostezku č.1127 a přes obce Plešovice a Třísov dojedete až ke zřícenině hradu Dívčí kámen.

Dívčí kámen
Prohlídka zříceniny gotického hradu Dívčí kámen stojí rozhodně za to. Postaven byl v letech 1350-1360, ale v roce 1506 už ho rožmberské panstvo opustilo a dále neudržovalo. Občerstvit se můžete v nedaleké restauraci Hamr nebo se cestou zpět do Českého Krumlova stavte na něco dobrého v hostinci Na Letné před Srnínem.