Po stopách piva v Českém Krumlově

Tematický 2 okruh městem Český Krumlov. Můžete jít po navržené trase, anebo berte článek jen jako inspiraci pro toulání Krumlovem a jeho pivní historií. 

Tradice vaření piva je v Českém Krumlově prakticky spojena se vznikem města již od 13. století, nepochybně se pak ve městě vařilo pivo od 14. století. V roce 1347 udělil Petr z Rožmberka krumlovským mílové právo na krčmy i pivovar a město pak dostalo od vrchnosti v roce 1388 též řád pro prodej piva.

 

Celková délka

3 km

Časová náročnost

2 hodiny

Terén

Dlažba

Doporučené období návštěvy

Celoročně

Fyzická náročnost

Nízká

Značení

Ne

Jak se dostanete na začátek

Využít můžete některé z místních parkovišť nebo hromadné dopravy (více na www.idos.cz)

Popis trasy

Trasa: IV. zámecké nádvoří → I. zámecké nádvoří Kláštery → Kláštery Český Krumlov → Historický pivovar Český Krumlov → Náplavka → Pivovarská zahrada → nám. Svornosti 7 → Prelatura v Horní ul. → Egon Schiele Art Centrum → Hradební ul.

 

Zajímavosti na trase

1. Původní panský pivovar – IV. nádvoří zámku
Pivovar a sladovna stávaly do roku 1560 na IV. nádvoří zámku, před Plášťovým mostem na straně k městu. Vařilo se v něm pivo z ječných i pšeničných sladů, ředina a patoky pro minority, služebnictvo, robotující poddané a jiné.

2. Panský pivovar – I. nádvoří zámku
Jeho vznik se datuje do roku 1560, kdy nechal Vilém z Rožmberka postavit v předhradí nový objekt panského pivovaru. Budova bývalého pivovaru (Zámek č. p. 65) byla v dnešní podobě dostavěna kolem roku 1561 a v souvislosti se stavbou je zmiňován i krumlovský purkrabí a později regent panství Jakub Krčín z Jelčan, který do nového pivovaru nechal vybudovat vodovod.

3. Pivovar řádu klarisek – Kláštery Český Krumlov
Pivo se v Krumlově vařilo i v klášterech, a to v místech dnešní Řemeslné uličky (od vstupu z Latránu vpravo – dnes tu najdete řemeslné dílny). Klášter klarisek byl založený zřejmě již roku 1350. První jeptišky sem přišly v roce 1361 ze Slezska. Josefínské reformy v 18. století však měly za následek zrušení kláštera klarisek a tím tu bylo pravděpodobně ukončeno i vaření piva.

4. Nový panský pivovar – dnes Historický Pivovar Český Krumlov
Je jediným z původních pivovarů v Krumlově, kde se dodnes vaří pivo. Kvůli zvyšující se spotřebě piva, a tak v letech 1625 - 1630 nechali noví páni z Eggenbergu přestavět bývalé vdovské sídlo Anny z Rogendorfu, matky Viléma z Rožmberka, a rožmberská zbrojnice v nový panský pivovar. Poté, co v roce 1719 přešel panský pivovar do rukou Schwarzenberků, začal v roce 1837 vařit pivo i metodou spodního kvašení.

Dnes na historickou tradici Schwarzenberského pivovaru v těchto místech navazuje Historický Pivovar Český Krumlov, jehož snahou je obnovit věhlas krumlovského piva z dob jeho největší slávy za vlády Rožmberků a Schwarzenberků. Pivovar nabízí svrchně i spodně kvašená piva, ležáky i sezónní speciály, které lze ochutnat přímo v pivovarské restauraci a ve vybraných krumlovských hospůdkách. V pivovarské prodejně si můžete pivo z minipivovaru Český Krumlov také zakoupit a odvézt jako suvenýr z vaší návštěvy Krumlova.

5. Novoměstská dnes Pivovarská zahrada
S pivovarem jako takovým zahrada neměla jinou spojitost, než že s ním sousedila. Spolu se zámeckou zahradou sloužila pro zásobování knížecího dvora ovocem, zeleninou a květinami. Později však zejména kvůli své odlehlosti od zámku začala ztrácet na významu a po roce 1870 byly pozemky bývalé knížecí zahrady až do začátku 90. let 20. století pronajímány jako zahrádky. Dnes je zahrada součástí pivovarského komplexu a je využívaná zejména v letních měsících pro konání koncertů, festivalů a dalších kulturních akcí.

6. Bývalý hostinec U Podlahy – náměstí Svornosti 7
K jednomu z nejznámějších a dost možná největších zájezdních hostinců z doby posledních Rožmberků (1551-1611) patřil v Krumlově dům Náměstí č. p. 7, kterému se bez ohledu na jméno skutečného majitele říkalo "U Podlahy". Zde se vystřídala plejáda urozených návštěvníků z řad diplomatů, šlechticů, umělců, dobrodruhů a alchymistů. Měl kromě krčmy i 10 lůžek a stáje pro 40 koní.

7. Prelátský pivovar – Prelatura
V roce 1596 vznikl v levém křídle budovy Horní č. p. 155 prelátský pivovar, který náležel krumlovskému arciděkanství, jehož várečné právo Rožmberkové šetřili. Za císařské správy panství v roce 1602 došlo k jeho částečnému okleštění a později k úplnému zániku. Za Eggenberků bylo prelatuře vráceno právo vařit pivo k její domácí potřebě a počátkem 18. století je nabyla zpět úplně. V té době fungovaly ve městě již čtyři pivovary – prelátský, panský, měšťanský a klarisek.  V roce 1897 byl provoz prelátského pivovaru ukončen.

8. Měšťanský pivovar v Široké - dnes Egon Schiele Art Centrum
V roce 1605 postavila obec nový měšťanský pivovar v Široké ulici na místě původních čtyř středověkých domů (dnes č. p. 70 a 71). V roce 1898 byl pivovar přeměněn na parní a začal s další postupnou modernizací svého strojního vybavení. V celém svém dalším vývoji však přes značnou snahu zůstával co do rozsahu výroby za svým schwarzenberským konkurentem – panským pivovarem. V lednu 1949 byl jeho provoz ukončen.

Dnes na jeho místě sídlí renomovaná galerie Egon Schiele Art Centrum nabízející celoročně na ploše 3000 m2 výstavy výtvarného umění 20. století i umění současného. Najdete tu také kavárnu Egon Cafe.

9. Nová budova Měšťanského pivovaru v Hradební
Když byl objekt Měšťanského pivovaru v 2. polovině 19. století přestavován, bylo do parkánového území v Hradební ulici v zadní části pivovaru přistavěno několik dalších souvisejících průmyslových objektů, které jako příklad industriální architektury můžeme v Krumlově obdivovat dodnes. Dnes se v nich nacházejí ateliéry a apartmá pro současné výtvarné umělce a spisovatele pod správou Egon Schiele Art Centra.