K nejjižnějšímu bodu České republiky

Unikátní trasa z Vyššího Brodu k nejjižnějšímu bodu České republiky nabízí nejen návštěvu nejjižnějšího bodu naší vlasti, ale také míst, kam se po dlouhá léta díky železné oponě nesmělo a kde nyní funguje přeshraniční spolupráce a návaznost turistických projektů z obou stran hranice.

Celková délka

Výlet z Vyššího Brodu není náročný svým profilem, ale délkou. Variant návratu od nejjižnějšího bodu ČR je několik. Pokud se rozhodnete pro trasu přes Rakousko, Martínkov (nová rota Mnichovice) a Maria Rast, zdoláte téměř 25 kilometrů.

Popis trasy

K cíli vás nakonec dovede úzká pěšinka, která vás dovede až k hraničnímu kameni II/64 – a právě zde můžete stanout na nejjižnějším místě České republiky. Areál nejjižnějšího bodu je opatřen odpočívadlem a výrazným pamětním kamenem. Přímo na místě si můžete jako důkaz, že jste dorazili až sem, orazit i originální razítko.

Zajímavosti na trase

Cestou uvidíte Vyšebrodský průsmyk, který rozděluje Šumavu a Novohradské hory. Za touto přírodní hranicí se pak majestátně zvedají první šumavské vrcholky. Váš pohled určitě upoutá hora Hradiště (937 m.) Krásný odpočinek pak nabízí hráz Studáneckého rybníka.

Hned za hranicí vás upoutá mohutný val s dřevěnými palisádami – tzv. švédské šance. Ty měly za úkol chránit solnou stezku, která těmito místy probíhala. Švédské šance vystavěl v roce 1641 majitel zdejšího panství Konrad Balthasar von Starhemberg. Císařské vojsko bylo do zdejších zákopů povoláno celkem třikrát. V letech 1641–48 zde chránilo území před nájezdy Švédů, v roce 1663 hrozila zase turecká okupace. Mezi léty 1680 a 1681 se zde zase dohlíželo na pořádek v době morové rány. Okolo zbylého valu vede krátký naučný okruh.