Po stopách Karla Klostermanna za „Mlhami na Blatech“

Poznejte magickou atmosféru Zbudovských blat a objevte místa, kde žil knižní sedlák Potužák s jeho rodina.

Celková délka

Okruh je asi 30 km dlouhý, nenáročným rovinatým terénem a je vhodný i pro rodiny s dětmi. Vede převážně po stávajících cyklotrasách a zpevněných komunikacích.

Terén

zpevněné komunikace a cyklotrasy

Doporučené období návštěvy

jaro, léto, podzim

Fyzická náročnost

nenáročný rovinatý terén, vhodný i pro rodiny s dětmi

Jak se dostanete na začátek

Okruh začíná ve městě Zliv. Dostanete se sem autem, vlakem nebo autobusem.

Popis trasy

Výlet Vás zavede na Zbudovská Blata, do této syrové a magické krajiny rybníků a mokřin, která tak nadchla známého spisovatele Šumavy Karla Klostermanna (1848-1923), k napsání tehdy „kultovního trháku“ Mlhy na Blatech, který byl později i zfilmován. Na cestě potkáte místa děje kniky např. Pašice, vesnickou památkovou rezervaci Plástovice, památkovou zónu Zbudov, třetí největší rybník v ČR Bezdrev, unikátní stavby selského baroka, řadu dalších přírodních i historických památek, ale hlavně zažijete klid a zvláštní atmosféru jihočeských blat.

Zajímavosti na trase

1. Poděhusy – zaniklý hrad. Patřil od 13. století k majetku Rožmberků. Roku 1421 byl vypálen Janem Žižkou a nebyl již obnoven. Archeologická památka.

2. Podeřiště – řada původních „řadových“ statků, hodnotná stavba selského baroka č. p. 16, návesní kaple a gotická boží muka u č. p. 40.

3. Nová Hospoda – známá restaurace a penzion, původně formanská hospoda z roku 1812 na staré Linecké stezce.

4. Novosedly – blatská vesnice u rybníka Oblánov (10,5 ha), zachována řada původních stavení.

5. Zbudov – vesnická památková rezervace, centrum Zbudovských Blat. Zachováno množství staveb Selského baroka, vč. statku č. p. Jakuba Kubaty.

6. Pomník zbudovského rychtáře Jakuba Kubaty z r. 1904, podle legendy popraveného vůdce vzbouřených sedláků v r. 1581, nedaleko u Soudného potoka velké kameny označující místo popravy a místo, kde měl být pochován.

7. Mokřiny u Vomáčků – přírodní rezervace (38 ha), ukázka původních blat, vlhké louky a rákosiny na okraji Zlivského rybníka.

8. Zliv – město (3700 obyv.) v roce 1409 uváděná jako poddanská ves hlubockého panství. U Zlivského rybníka zachován kamenný dvouobloukový most z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého (z r. 1724). Kostelík sv. Václava v novogotickém stylu. V 19. století byla založena keramická továrna a šamotka.

9. Bezdrev – třetí největší rybník v ČR. Vybudován již před rokem 1490. Délka hráze téměř 400 m, obvod rybníka 18,5 km, plocha je cca 394 ha a katastrální výměra 520 ha.

10. Pašice – zachována řada statků Selského baroka, jeden z cenných statků je č. p. 7 s polovalbou a sýpkou z roku 1819. Při cestě na Zliv statek č. p. 12 se sýpkou s oboustranným barokním štítem z roku 1824. Malý kemp, určený hlavně pro cykloturisty.

11. Volešek – velký rybník 146 ha, zvaný též „plástovický“ nebo „panický“. Založen byl těsně kolem roku 1500. Významné ptačí hnízdiště.

12. Plástovice – vesnická památková rezervace. Jedna z nejzachovalejších blatských vesnic s množstvím staveb Selského baroka. Plástovická kovárna se stala symbolem Selského baroka.

13. Sedlec – zachováno několik staveb Selského baroka, známá restaurace Blata. Unikátní památkou je hřbitov s vodním příkopem na místě původní tvrze.

14. Hlavatce – blatská obec. První písemná zmínka je z roku 1379, zachována značně rozlehlá náves a kaplička se sochou sv. Václava.

15. Olšovice – chráněná návesná kaplička a statek Selského baroka č. p. 28. Unikátní je chráněná 400 let stará planá hrušeň.

Více o nich a Karlu Klostermannovi v letáku zde a mapa zde.

Tento výlet je součástí série tipů  na výlet v rámci produktu Kolem kolem Netolic