Po stopách Karla Klostermanna za „Mlhami na Blatech“

Poznejte magickou a hlavně klidnou atmosféru Zbudovských blat a objevte místa, kde žil knižní sedlák Potužák a jeho rodina.

Celková délka

 38 km

Časová náročnost

3 hodiny

Terén

zpevněné komunikace a cyklotrasy

Doporučené období návštěvy

jaro až podzim

Fyzická náročnost

střední - nenáročný rovinatý terén

Značení

NE

Jak se dostanete na začátek

Začínáme ve městě Zliv. Dostanete se sem autem, vlakem nebo autobusem.

Jak se dostanete zpět

Výlet je sestaven jako okruh.

Popis trasy

Výlet Vás zavede na Zbudovská Blata. Do syrové a magické krajiny rybníků a mokřin, která tak nadchla známého spisovatele Šumavy Karla Klostermanna (1848-1923) k napsání tehdy „kultovního trháku“ Mlhy na Blatech, který byl později i zfilmován. Na cestě potkáte místa děje knihy např. Pašice, vesnickou památkovou rezervaci Plástovice, památkovou zónu Zbudov, třetí největší rybník v ČR Bezdrev, unikátní stavby selského baroka, řadu dalších přírodních i historických památek, ale hlavně zažijete klid a zvláštní atmosféru jihočeských blat.

Zajímavosti na trase

1. Poděhusy – zaniklý hrad. Patřil od 13. století k majetku Rožmberků. Roku 1421 byl vypálen Janem Žižkou a nebyl již obnoven. Archeologická památka.

2. Podeřiště – řada původních „řadových“ statků, hodnotná stavba selského baroka č. p. 16, návesní kaple a gotická boží muka u č. p. 40.

3. Nová Hospoda – známá restaurace a penzion, původně formanská hospoda z roku 1812 na staré Linecké stezce.

4. Novosedly – blatská vesnice u rybníka Oblánov (10,5 ha), zachována řada původních stavení.

5. Zbudov – vesnická památková rezervace, centrum Zbudovských Blat. Zachováno množství staveb Selského baroka, vč. statku č. p. Jakuba Kubaty.

6. Pomník zbudovského rychtáře Jakuba Kubaty z r. 1904, podle legendy popraveného vůdce vzbouřených sedláků v r. 1581, nedaleko u Soudného potoka velké kameny označující místo popravy a místo, kde měl být pochován.

7. Mokřiny u Vomáčků – přírodní rezervace (38 ha), ukázka původních blat, vlhké louky a rákosiny na okraji Zlivského rybníka.

8. Zliv – město (3700 obyv.) v roce 1409 uváděná jako poddanská ves hlubockého panství. U Zlivského rybníka zachován kamenný dvouobloukový most z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého (z r. 1724). Kostelík sv. Václava v novogotickém stylu. V 19. století byla založena keramická továrna a šamotka.

9. Bezdrev – třetí největší rybník v ČR. Vybudován již před rokem 1490. Délka hráze téměř 400 m, obvod rybníka 18,5 km, plocha je cca 394 ha a katastrální výměra 520 ha.

10. Pašice – zachována řada statků Selského baroka, jeden z cenných statků je č. p. 7 s polovalbou a sýpkou z roku 1819. Při cestě na Zliv statek č. p. 12 se sýpkou s oboustranným barokním štítem z roku 1824. Malý kemp, určený hlavně pro cykloturisty.

11. Volešek – velký rybník 146 ha, zvaný též „plástovický“ nebo „panický“. Založen byl těsně kolem roku 1500. Významné ptačí hnízdiště.

12. Plástovice – vesnická památková rezervace. Jedna z nejzachovalejších blatských vesnic s množstvím staveb Selského baroka. Plástovická kovárna se stala symbolem Selského baroka.

13. Sedlec – zachováno několik staveb Selského baroka, známá restaurace Blata. Unikátní památkou je hřbitov s vodním příkopem na místě původní tvrze.

14. Hlavatce – blatská obec. První písemná zmínka je z roku 1379, zachována značně rozlehlá náves a kaplička se sochou sv. Václava.

15. Olšovice – chráněná návesná kaplička a statek Selského baroka č. p. 28. Unikátní je chráněná 400 let stará planá hrušeň.