Studánka U Závišínského potoku

Studánka, krásná krajina a okolí, kde se bude Vám i psisku líbit.

A jak to vidí pesan s paničkou z Tuláčků?

Dnes vám štěknu o studánce, kterou najdete v lesích nedaleko obce Bezdědovice, o studánce U Závišínského potoka. Prý se jedná o studánku s živou vodou, což prý bylo i ozkoušeno. Hned na začátek příběhu vám proto štěknu, že na tomto šprochu určitě něco pravdy je. Vždyť mne vodička ze studánky dodala tolik energie, že jsem byl po jejím požití opět k nezastavení.

Tlapkal jsem lesem nelesem a poslouchal jeho šum. Co chvilku mi do kroku zapěl ptáček, co chvilku mi větřík počechral srst. Dokonce i několik sněhových vloček na mne spadlo. Opodál zurčel potůček a já jsem si připadal, jako v pohádce.

Tlapkal jsem lesem, který byl úplně jiný, než lesy, na které jsem zvyklý. Moc stromů na místě nebylo, zato suchá travička byla všude, kam jen očadlo dohlédlo. Doprovázel mne potůček, který tekl jen kousek od cesty.  

Tlapky mne nesly stále kupředu. Minul jsem kousek lesa plného mladých rozčepýřených jehličnanů a opět jsem byl v lese, kde by jeden strom pohledal. Přímo přede mnou bylo místo, kde ještě nedávno statné stromy rostly. V tom místě, kde bylo vše tak rozježděné, mne zaujala jedna hluboká cesta plná voňavého bahýnka.

Než se člobrdice zmohla na slovo, svištěl jsem kupředu, vstříc voňavoučké cestě. Tlapky mne nesly rychlostí blesku, ušadla mi vlála ve větru, chvost se vrtěl radostí a já svištěl a netušil kam. Cesta mi šla krásně od tlapek a než jsem se nadál, byl jsem u dalšího kousku lesa, plného mladých rozčepýřených stromků. Za mnou bylo protěžené místo a zpovzdálí jsem slyšel zurčení potůčku. Byl jsem na místě, kde krásně pějí ptáčci. Na místě, kde jsem se musel porozhlédnout.

Jen co jsem dosvištěl na toto místo, měl jsem pocit, že mi chce něco ukázat. Co, to jsem netušil. Zastavil jsem se a pořádně se rozhlédl. Nic zvláštního jsem neviděl. Ale pocit, který mi říká, že na blízku opravdu něco je, ten jsem měl i nadále. Vyhlásil jsem proto očadlům a ušadlům pohotovost, famfrňák jsem pozvedl a pomalými rozvážnými kroky jsem tlapkal kolem mladého lesa.

Obtlapkal jsem několik pařezů, přeskočil jsem louži, prozkoumal jsem několik pěšinek, když v tom, najednou, zničehonic, uviděl jsem těsně za zatáčkou pěšinku, která byla ta správná. Byl jsem si jist, neboť byla úplně jiná, než ty ostatní. Byla to taková přívětivá pěšinka, vybízející k návštěvě.

Udělal jsem několik svižných skoků a byl jsem na pěšince. Jen co se tlapky dotkly země, zmerčil jsem potůček. Zvedl jsem kebuli, otočil jí doprava a najednou jsem jí uviděl. Stála tam, v celé své kráse, nádherná malá dřevěná studánka. Studánka, která svou přítomností dělá tento kousek lesa přívětivějším.

Z objevu studánky jsem měl obrovskou radost. Nachází se v místě, kde les mizí před očadly. Je to opravdu studánka, která dělá tento les hezčí. Studánka, která vzbuzuje naději, že na místě bude za několik let les nový a vysoké stromy studánku opět schovají. V tu dobu jí najde jen opravdový průzkumník.

Celková délka

5 km

Časová náročnost

Půldenní či denní výlet, záleží jak se budete chtít toulat.

Terén

Polní cesty, les

Doporučené období návštěvy

Jaro, léto, babí léto

Fyzická náročnost

Střední

Značení

Využijte zpracované trasy

Jak se dostanete na začátek

Bezdědovice

Jak se dostanete zpět

Start i cíl bude stejný.

Popis trasy

Bezdědovice - Závišínský potok

Zajímavosti na trase

Studánka U Závišínského potoka - voda zde měla léčivý charakter a stále má. Je pitná, ale má pro někoho trpkou chuť.