Velikonoce v Českém Krumlově - souhrnný program 2024

24. 3. Květná neděle

13:00 – 17:00 Velikonoční líto / Regionální muzeum
Výtvarná dílna, tradiční velikonoční dekorace, vstupné 30 Kč
9:30 Mše svatá se svěcením ratolesti na památku slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma / kostel sv. Víta

27.3. Škaredá středa

13:00–18:00 Po stopách velikonočního zajíčka aneb Hledejte ve městě poztrácená vajíčka
Mapa s tajenkou k vyzvednutí v Městské knihovně
20:00 Spolektiv: Projekt Genesis / Divadelní klub Ántré
Kromě písní z běžného koncertního repertoáru zazní folkrocková suita Genesis, vstupné 200 Kč

28.3. Zelený čtvrtek

9:00–19:00 Velikonoční trh / náměstí Svornosti
Velikonoční jarmark řemeslných výrobků a něco na zub
8:00–12:00, 13:00–18:00 Prodej velikonoční a jarní keramiky z chráněné dílny Nazaret z Borovan / Městská knihovna
9:00–16:00 Velikonoce u Seidelů / Museum Fotoateliér Seidel
Fotografování s velikonoční tematikou, komentované prohlídky, rezervace nutná
16:00–17:30 Velikonoční tvoření / Městská knihovna, pobočka Mír
18:00 Mše svatá na památku Poslední večeře Páně / kostel sv. Víta

29. 3. Velký pátek

9:00–19:00 Velikonoční trh / náměstí Svornosti
Velikonoční jarmark řemeslných výrobků a něco na zub
9:00–16:00 Velikonoce u Seidelů / Museum Fotoateliér Seidel
Fotografování s velikonoční tematikou, komentované prohlídky, rezervace nutná
10:30–16:30 Dobrodružné hledání pokladu / Kláštery Český Krumlov
Hra probíhá v časech: 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
11:00–17:00 Velikonoční stezka pro děti v parku Červený Dvůr
Zábavné úkoly a procházka v jarním parku, úkolníček pro děti k vyzvednutí v Café Bažantnice
17:30–19:00 Velikonoční komentovaná prohlídka klášterů / Klášterní muzeum
S historií českokrumlovských klášterů vás seznámí Ivo Janoušek, rezervace nutná
18:00 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže / kostel sv. Víta
18:00–24:00 Noční bdění u Božího hrobu s čestnou stráží Schwarzenberské granátnické gardy / Klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie

30. 3. Bíla sobota

9:00–19:00 Velikonoční trh / náměstí Svornosti
Velikonoční jarmark řemeslných výrobků a něco na zub
9:00–16:00 Velikonoce u Seidelů / Museum Fotoateliér Seidel
Fotografování s velikonoční tematikou, komentované prohlídky, rezervace nutná
11:00–17:00 Velikonoční stezka pro děti v parku Červený Dvůr
Zábavné úkoly a procházka v jarním parku, Úkolníček pro děti k vyzvednutí v Café Bažantnice
17:30–19:00 Velikonoční komentovaná prohlídka klášterů / Klášterní muzeum
S historií českokrumlovských klášterů vás seznámí Ivo Janoušek, rezervace nutná
20:30 Velikonoční vigilie / kostel sv. Víta
21:30 Slavnostní rozeznění krumlovských zvonů

31. 3. Boží hod velikonoční

9:00–19:00 Velikonoční trh / náměstí Svornosti
Velikonoční jarmark řemeslných výrobků a něco na zub
9:00–16:00 Velikonoce u Seidelů / Museum Fotoateliér Seidel
Fotografování s velikonoční tematikou, komentované prohlídky, rezervace nutná
9:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / kostel sv. Víta
10:30–18:00 Tvoření pro děti / Interaktivní expozice, Kláštery Český Krumlov
11:00–17:00 Velikonoční stezka pro děti v parku Červený Dvůr
Zábavné úkoly a procházka v jarním parku, Úkolníček pro děti k vyzvednutí v Café Bažantnice
13:00 a 14:00 Vystoupení dětského folklórního souboru Jitřenka / Klášterní dvůr
17:30–19:00 Velikonoční komentovaná prohlídka klášterů / Klášterní muzeum
S historií českokrumlovských klášterů vás seznámí Ivo Janoušek, rezervace nutná

1. 4. Velikonoční pondělí

9:00–17:00 Velikonoční trh / náměstí Svornosti
Velikonoční jarmark řemeslných výrobků a něco na zub
9:00–16:00 Velikonoce u Seidelů / Museum Fotoateliér Seidel
Fotografování s velikonoční tematikou, komentované prohlídky, rezervace nutná
9:30 Mše svatá / kostel sv. Víta
11:00–17:00 Velikonoční stezka pro děti v parku Červený Dvůr
Zábavné úkoly a procházka v jarním parku, Úkolníček pro děti k vyzvednutí v Café Bažantnice
17:00 Velikonoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Perchta a Krumlovského komorního orchestru / kostel sv. Víta

Nenechte si ujít

25. 3. - 14. 4. Velikonoce na talíři
Velikonoční a jarní speciality v nabídce místních restaurací a kaváren