Městská památková zóna Trhové Sviny

Historie Trhových Svinů se datuje od poloviny 13. století, kdy na staré obchodní stezce z Vitorazska do Čech, v místě soutoku Svinenského a Farského potoka bylo založeno sídlo, které se postupem doby stalo významným obchodním centrem celé oblasti. O bohaté historii města dodnes svědčí řada památek, díky kterým byla v Trhových Svinech vyhlášena městská památková zóna. Jejím centrem je náměstí s radnici. Ta stojí uprostřed měšťanských domů spojených podloubím. Jistou zvláštností je, že náměstí není v jedné rovině. Měšťanské domy s radnicí stojí na jižní straně, která je o několik metrů níže než severní strana náměstí. Vystoupáme-li kolem šestiúhelníkové kamenné kašny z roku 1864 až na severní stranu náměstí získáme zajímavý výhled, kdy téměř v úrovni očí objevíme při pohledu na radnici bohatě zdobený radniční štít. 

Město Trhové Sviny leží na soutoku Trhosvinenského a Farského potoka. Krajina se zde začíná vlnit v přechodu z Třeboňské pánve do pahorkatiny, směřující k Šumavě. Od nepaměti bylo město střediskem obchodu této nejjižnější části jižních Čech a jak sám název vypovídá, proslavilo se zejména trhy. Ještě koncem 40. let minulého století se zde pravidelně konaly zvlášť známé trhy s dobytkem. Obchod býval tradičně orientován na Horní a Dolní Rakousko a Trhové Sviny zároveň představovaly důležité obchodní centrum celého okolí.

Ve městě se mimo jiné narodil Dr. Emil Hácha, prezident Československé republiky v letech 1938 - 1939 a státní prezident v období 1939 - 1945. K další významným rodákům patří i hudební skladatel Karel Valdauf, na jehož počest se ve městě pořádá festival dechových hudeb s mezinárodní účastí.

Město je východiskem turistických cest do Slepičích hor, vzdálených necelých 10 km. Volný čas lze využít pro turistiku, cykloturistiku, sport a koupání, ve městě je také možnost ubytování.

Od roku 2003 se město stalo obcí pověřenou řízením III. stupně a stává se centrem zaměstnanosti, vzdělanosti, kultury, turistiky i politického dění pro širokou spádovou oblast.