Městská památková zóna Kaplice

První písemné zmínky o Kaplici jsou datovány v roce 1257. Město vzniklo na významné obchodní křižovatce a tato výhodná poloha ovlivnila jeho další rozvoj.  V průběhu své bohaté historie měnila Kaplice několikrát své pány. Patřila Bavorům ze Strakonic, pánům z Pořešína, Rožmberkům, Švamberkům a v době pobělohorské přešla pod vládu Buquoyů.  Není proto divu, že se na území města dochovalo několik cenných objektů z různých slohových období. Díky této koncentraci památkově hodnotných budov a staveb   bylo v roce 1990 historické jádro Kaplice vyhlášeno městkou památkovou zónou.  

Nejstaršími památkami Kaplice jsou dva kostely stojící východně od náměstí. Kostel sv. Floriána je jednolodní, s barokním zařízením. Dnešní podoba je z poč. 16. století. Původně zde pravděpodobně stála románská kaple. Kostel sv. Petra a sv. Pavla je doložen roku 1383.  Zajímavostí je skutečnost, že oba kostely spolu sousedí, což je v případě města velikosti Kaplice velmi neobvyklé a vzbuzuje to řadu dohadů a hypotéz. 

Centrem Kaplice je náměstí s renesanční radnicí. Na náměstí však stojí za pozornost i kamenná kašna (1646) se sloupem někdejšího pranýřem, dům č. 215 s figurálními sgrafity a dům č. 206 s kamenným portálem. Tento dům byl původně pivovarem. Pak svého času sloužil jako divadlo a v současné době jeho sklepní prostory vytvářejí zázemí pro Galerii Krampus s expozicí démonických masek a kostýmů.