Přidat do programu

Městské muzeum Týn nad Vltavou

Na konci roku 2004 byla v Městském muzeu Týn nad Vltavou zpřístupněna nová interaktivní stálá expozice. Návštěvníci mají možnost vytvořit si k expozici určitý emoční vztah, mohou si expozici „osahat“ – komunikovat s exponáty a technologiemi, které jim zprostředkovávají zážitek. Ve vyčleněných prostorách expozice je prostřednictvím sbírky vytvořen obraz reálné skutečnosti.
Expozice představuje návštěvníkům průřez historií města Týna nad Vltavou i vltavotýnského regionu od pravěku po současnost.
Samostatnou částí je expozice vltavínů, jedna z největších v České republice (téměř 1 000 ks). Vltavíny, přírodní skla, jsou jednou z přírodních zajímavostí ČR. Expozice navozuje atmosféru zrodu vltavínů – pád meteoritu. Naleznete zde také informace o historii výzkumu, teoriích vzniku, nalezištích, vlastnostech, formách a výskytu vltavínů.
Při vstupu do expozice s tématem historie regionu zní smích ducha rytíře Čabelického, jeho stopy dovedou návštěvníky do sálu se středověkými dějinami města, k místu, kde se duch zjevuje.

Expozice je řazena chronologicky, od pravěku po současnost. První část expozice, věnovaná prehistorii, ukazuje reálný model mohyly s kosterním pohřbem. Sál středověku a renesance nabízí vedle dobových exponátů a zmíněného ducha rytíře Čabelického nejznámější poklady regionu včetně hologramu Vltavotýnského pokladu. Centrem sálu zachycujícího historii 18. stol. je interaktivní diorama stálého dělostřeleckého cvičiště a tábora Velký Depot. V selské světničce a stodole mohou návštěvníci vedle tradičního vybavení vidět chlév s interaktivními domácími zvířaty. V části věnované voroplavbě se mohou „projet“ na pohyblivém modelu voru v projekci soutoku řeky Vltavy s Lužnicí, shlédnout část historického filmu o voroplavbě a vyzkoušet interaktivní rybolov. Expozice 19. a 20. století je koncipována do scény historického vltavotýnského nádraží s postavami prvoválečných vojáků, jsou zde vystavena zajímavá kupecká vývěsní znamení, panel s nejzajímavějšími okamžiky z historie města atd. Pamětní síň režiséra Alfréda Radoka zachycuje kromě života a díla tohoto mimořádného divadelního a filmového režiséra, spoluzakladatele Laterny magiky, ukázku z filmu Dědeček automobil a záznam rozhovoru s režisérem. Poslední sál je koncipován do podoby historické školní třídy, v lavicích jsou dotekové e-booky s databází osobností a učebnicí regionálních dějin, ve třídě je rovněž galerie nejvýznamnějších osobností města. Expozice je naplněna cennými sbírkovými předměty, které nejsou pouze staticky umístěné ve vitrínách, ale v různých skrýších - zásuvkách, kukátkách atd.

Expozice Svět loutek

Ve 2. patře muzea najdou návštěvníci stálou expozici „Svět loutek“. Týn nad Vltavou je spjat se jménem loutkářského patriarchy Matěje Kopeckého, který je zde pohřben a má památník na místním hřbitově. Stálá expozice „Svět loutek“ představuje historické loutky lidových loutkářů z rodiny Dubských, vltavotýnských řezbářů J.Votočka a J. Peigera, loutky z dílny A.Plešnera, maňásky z výrobny v Kolodějích nad Lužnicí, maňásky vyráběné podle návrhů vltavotýnského rodáka O. Rödla. Expozici doplňují kulisy, rukopisy, plakáty a další zajímavosti, je zde malé loutkové divadélko, kde si mohou děti i dospělí vyzkoušet hru s marionetami. Vedle stálých expozic připravuje muzeum cyklické sezónní výstavy a provozuje prohlídky podzemních chodeb.

Podzemní chodby

Vltavotýnské podzemní chodby jsou středověké, podle archeologických nálezů vznikly patrně v 15. století. Jsou ručně raženy ve skalnatém podloží, které tvoří biotitická pararula. Původ vzniku labyrintu není zcela objasněn, v zásadě existují tři teorie: odvodnění náměstí se zásobárnou pitné vody, úkryt před nebezpečím včetně únikové cesty nebo těžba dosud neurčeného nerostu. Trasa podzemí je dlouhá přes 160 m, je třeba ji projít oběma směry, celková délka prohlídky je tedy cca 320 m. Součástí podzemí jsou dvě studny s pitnou vodou, uměle vzniklé jezírko, zajímavé jsou stopy razících nástrojů na stěnách či nedokončený výstup chodby na povrch tzv. nadlom. Při čištění podzemí byly nalezeny střepy datovatelné do období 15. - 18. století a učiněn jeden zajímavý nález - železné kule ze střelné zbraně.

 

Zpět