Přidat do programu

Městské muzeum Týn nad Vltavou

Na konci roku 2004 byla v Městském muzeu Týn nad Vltavou zpřístupněna nová interaktivní stálá expozice. Návštěvníci mají možnost vytvořit si k expozici určitý emoční vztah, mohou si expozici „osahat“ – komunikovat s exponáty a technologiemi, které jim zprostředkovávají zážitek. Ve vyčleněných prostorách expozice je prostřednictvím sbírky vytvořen obraz reálné skutečnosti.
Expozice představuje návštěvníkům průřez historií města Týna nad Vltavou i vltavotýnského regionu od pravěku po současnost.
Samostatnou částí je expozice vltavínů, jedna z největších v České republice (téměř 1 000 ks). Vltavíny, přírodní skla, jsou jednou z přírodních zajímavostí ČR. Expozice navozuje atmosféru zrodu vltavínů – pád meteoritu. Naleznete zde také informace o historii výzkumu, teoriích vzniku, nalezištích, vlastnostech, formách a výskytu vltavínů.
Při vstupu do expozice s tématem historie regionu zní smích ducha rytíře Čabelického, jeho stopy dovedou návštěvníky do sálu se středověkými dějinami města, k místu, kde se duch zjevuje.

Expozice je řazena chronologicky, od pravěku po současnost. První část expozice, věnovaná prehistorii, ukazuje reálný model mohyly s kosterním pohřbem. Sál středověku a renesance nabízí vedle dobových exponátů a zmíněného ducha rytíře Čabelického nejznámější poklady regionu včetně hologramu Vltavotýnského pokladu. Centrem sálu zachycujícího historii 18. stol. je interaktivní diorama stálého dělostřeleckého cvičiště a tábora Velký Depot. V selské světničce a stodole mohou návštěvníci vedle tradičního vybavení vidět chlév s interaktivními domácími zvířaty. V části věnované voroplavbě se mohou „projet“ na pohyblivém modelu voru v projekci soutoku řeky Vltavy s Lužnicí, shlédnout část historického filmu o voroplavbě a vyzkoušet interaktivní rybolov. Expozice 19. a 20. století je koncipována do scény historického vltavotýnského nádraží s postavami prvoválečných vojáků, jsou zde vystavena zajímavá kupecká vývěsní znamení, panel s nejzajímavějšími okamžiky z historie města atd. Pamětní síň režiséra Alfréda Radoka zachycuje kromě života a díla tohoto mimořádného divadelního a filmového režiséra, spoluzakladatele Laterny magiky, ukázku z filmu Dědeček automobil a záznam rozhovoru s režisérem. Poslední sál je koncipován do podoby historické školní třídy, v lavicích jsou dotekové e-booky s databází osobností a učebnicí regionálních dějin, ve třídě je rovněž galerie nejvýznamnějších osobností města. Expozice je naplněna cennými sbírkovými předměty, které nejsou pouze staticky umístěné ve vitrínách, ale v různých skrýších - zásuvkách, kukátkách atd.

Expozice Svět loutek

Ve 2. patře muzea najdou návštěvníci stálou expozici „Svět loutek“. Týn nad Vltavou je spjat se jménem loutkářského patriarchy Matěje Kopeckého, který je zde pohřben a má památník na místním hřbitově. Stálá expozice „Svět loutek“ představuje historické loutky lidových loutkářů z rodiny Dubských, vltavotýnských řezbářů J.Votočka a J. Peigera, loutky z dílny A.Plešnera, maňásky z výrobny v Kolodějích nad Lužnicí, maňásky vyráběné podle návrhů vltavotýnského rodáka O. Rödla. Expozici doplňují kulisy, rukopisy, plakáty a další zajímavosti, je zde malé loutkové divadélko, kde si mohou děti i dospělí vyzkoušet hru s marionetami. Vedle stálých expozic připravuje muzeum cyklické sezónní výstavy a provozuje prohlídky podzemních chodeb.

 

Zpět