Velký Depot

Velký Depot

Velký Depot je označení místa bývalého stálého výcvikového tábora rakouských dělostřelců.

Přístupnost

celoročně

Vstupné

zdarma

Jak se tam dostanete

Velký Depot se nachází poblíž silnice z Týna nad Vltavou do Tábora (autobusová zastávka "Týn nad Vltavou, Velký Depot"): přibližně 2 km za městem, za křižovatkou směrem na Jarošovice se zahne vpravo, po polní cestě se pokračuje dále a po 300 m se již ukáže sousoší na Velkém Depotu. Vede sem z Týna i žlutá turistická trasa a Naučná stezka Velký Depot.

Doplňující informace

Název Depot získalo podle pozdějšího využití ke skladovacím účelům. Rozlehlé cvičiště, zabírající plochu téměř čtyřiceti hektarů, bylo v těchto místech založeno v rámci reorganizace rakouského dělostřelectva v roce 1749 a fungovalo až do roku 1866. Po zrušení tábora byly srovnány se zemí původní terénní úpravy – ravelíny, paralely, bašty, i desítky provizorních budov, jako byly např. laboratoře, dílny, stáje, kovárny a dokonce i pekárna a 17 hospod. Dochovány zůstaly vzácné relikty cvičné pevnosti (valy a příkopy) v blízkém lesíku s příhodným názvem Šance; u samoty Širočiny pak torzo tzv. epolementu - lapače kulí (nevelký taras z navršené hlíny) a ve zděné konstrukci dva objekty vpravo u silnice z Týna nad Vltavou do Tábora: bývalá hospoda Bída a v jejím sousedství již zdevastovaný statek s hospodářskými budovami, původní honosná rezidence vysoce postavených vojenských důstojníků. 

Místu dnes dominuje barokní pískovcové sousoší, připomínající katastrofu, která se v táboře odehrála 21. června roku 1753. Ve dvou dělostřeleckých laboratořích došlo ke vznícení střelného prachu a následné explozi, která více než osmdesát „ohněstrůjců“ usmrtila a přes čtyřicet jich vážně zranila. Podle místní pověsti byl výbuch připraven jako atentát na císařovnu Marii Terezii, která se měla účastnit vojenských manévrů. 

Víte, že...

… existuje teorie související s tímto místem, která mluví o možném pokusu o atentát na Marii Terezii?