Přidat do programu

Provaznické muzeum v Deštné

Unikátní provaznické muzeum, jediné svého druhu v Čechách, bylo založeno v roce 1998 v bývalé provaznické dílně rodiny Kliků, která provozovala provaznické řemeslo téměř 250 let. V muzeu je umístěna ucelená expozice strojů a nářadí pro provaznickou výrobu používaných cca před 200 roky ve srovnání s výrobou dnešní. Součástí prohlídky je předvádění původní výroby z různých materiálů a různých postupů jak provaznického, tak tkalcovského a soukenického řemesla.

Muzeum je ve dvou místnostech o celkovém rozměru 100 m2 a je zde cca 260 exponátů. Většina zdejších strojů a dalších exponátů je během prohlídky uváděna do provozu. Návštěvníci zhlédnou staré řemeslné postupy tradiční výroby provazů, popruhů, rohožek a sítí pomocí originálních nástrojů a na dobových provaznických strojích. Jedná se například o pletací stroj, jeden z nejstarších u nás, dále o stáčecí stroj ve stáří 80-100 let, na kterém se vyrábí stáčené šňůrky, 80 let stará zkoušečka pevnosti provazů, více jak 100 let starý stroj na předení a stáčení provazů.

Dále jsou zde k vidění praktické ukázky zpracování lnu, síťování, výroba klubíček na ručním stroji, ukázka, jak se dříve pracovalo, když ještě nebyla elektřina a používaly se transmise (pohon vodou a párou), apod. Také část soukenického a tkalcovského řemesla. 

Vystaveny jsou ochranné sítě proti mouchám na koni (polystyrénového koně vyráběla pražská televize ve svých dílnách) a mnohé další provaznické a tkalcovské výrobky historické i novější.

Ukázky jsou zvláště poučné pro školní skupiny.

Zpět