Přidat do programu

Venkovské muzeum Kojákovice

Venkovské muzeum Kojákovice najdete v budově bývalé školy uprostřed venkovské památkové zóny. Expozice  přibližuje vývoj obce, život jednotlivých selských rodů a dalších obyvatel venkova, které v 19. století zasáhla horečka vystěhovalectví do Ameriky. V muzeu získáte informace o jejich velkém rozhodnutí, odvážné cestě přes oceán i o jejich dalších osudech v cizí zemi.  

Muzeum je otevřeno denně vždy v průběhu července až srpna. Mimo tyto dva měsíce lze návštěvu domluvit na tel: 602 471 653.

Podrobnější informace najdete na www.kojakovice.cz   

Zpět