Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech

Nedílnou součástí městské památkové zóny v Trhových Svinech je kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Přístupnost

Celoročně

Vstupné

Zdarma

Jak se tam dostanete

Využít můžete místní parkoviště

Doporučená délka návštěvy

0,5 hodiny

Doplňující informace

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Původně raně gotický kostel z konce 13. století, jehož zachované části svědčí o možnosti jeho využití i jako obranné stavby, byl přestavěn ve druhé polovině 15. století.  Tuto pozdně gotickou přestavbu připomíná kamenná deska s vytesaným znakem městečka a latinským nápisem z roku 1485 
(v překladu: "Pečeť obce Svinů léta Páně tisícího čtyřstého osmdesátého pátého"), která je vsazena nad jižním portálem (dnes nahrazena kopií). Síňové trojlodí je završeno síťovou klenbou, presbytář byl v roce 1510 sklenut jednoduchou žebrovou klenbou hvězdového vzorce. Křestní kaple na severní straně a jižní věž pochází z roku 1520, přičemž báň věže byla vyměněna po požáru v roce 1850. Hlavní součást vnitřního zařízení tvoří barokní oltář z doby kolem roku 1730 se sochami světců  a sochou Trhosvinenské Madony z roku 1520, dále čtyři boční oltáře sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa, sv. Vendelína a sv. Linharta z 18. století, barokní oltář  v kapli sv. Barbory v přízemí věže, rokoková kazatelna s bohatými figurálními reliéfy z doby kolem roku 1760 a varhany s figurální výzdobou z počátku 18. století.  Za pozornost rovněž stojí tesané náhrobní kameny drobných šlechticů z okolí, zazděné ve stěně pod emporou. Kostel patří k nejcennějším památkám pozdní jihočeské gotiky, mimo jiné díky tomu, že jeho vysoká sedlová střecha má zachovány původní dřevěné krovy. Na místě dnešního kamenného kříže před kostelem stávala již v roce 1355 kaple sv. Jana Křtitele, z níž se však po požáru roku 1828 nic nedochovalo.

Kostel je přístupný v době bohoslužeb nebo po předchozí domluvě se správcem kláštera.  

Více informací a aktuální kontakty najdete též na www.farnost-trhovesviny.cz