Přidat do programu

Stálá výstavní expozice v Černém Údolí

Jedním z míst, které by neměl minout žádný turista, který se chce více seznámit s historií Novohradských hor je areál bývalé roty Pohraniční stráže v Černém Údolí. Areál již zdaleka neslouží svému původnímu účelu, tedy jako  zázemí pro vojáky strážící socialistické hranice státu. Dnes je zde zázemí pro turisty (Penzion u Pralesa), kteří objevují přírodní krásy Novohradských  hor a bohatou leč často pohnutou historii tohoto území.  Návštěvníci se zde mohou seznámit s expozicí pojednávající o historii vorařství a těžby dřeva v Novohradských horách, tedy o zásadním způsobu obživy obyvatel v období od 18. do 1. poloviny počátku 20. století. Menší část expozice je pak věnována i období po 2. světové válce, tedy období, které je spojeno s účelem proč byla areál roty vybudován a obydlen pohraničníky.  

 

Zpět