Pohorská Ves a kostel sv. Linharta

Pohorská Ves a kostel sv. Linharta

Kostel sv. Linharta prochází postupnou rekonstrukcí a díky tomu se stává místem liturgických i kulturních aktivit.

Cestou z Pohoří na Šumavě do Benešova nad Černou se projíždí přes obec Pohorská Ves. Její historie sahá do 2. poloviny 18. století, tedy do období, kdy oblast Novohradských hor zažívala díky sklárnám a těžbě dřeva hospodářský rozvoj. Dnes, stejně jako řada dalších odlehlých míst na Novohradsku, zažívá obec postupný rozvoj a oživení. Příkladem může být místní kostel sv. Linharta, který prochází postupnou rekonstrukcí a díky tomu se stává místem liturgických i kulturních aktivit.

V těsném sousedství kostela je v provozu turistické informační centrum, kde zájemci získají nejen informace o obci a jejím okolí, ale budou mít možnost nahlédnout do interiéru kostela a seznámit se s příběhem jeho obnovy.

Více informací najdete na www.pohorskaves.cz