Soběnovská přehrada

Soběnovská přehrada

Soběnovská přehrada je nejstarší funkční přehradou v jižních Čechách.

Na říčce Černé tekoucí nedaleko Soběnova, byla v roce 1925 dostavěna přehrada, která je nejstarší funkční přehradou v jižních Čechách. Její původně kamenná hráz zadržuje jezero o ploše 3,9 ha a objemu 73,5 tisíce metrů krychlových vody. Význam nádrže spočíval v jejím energetickém využití blízkou vodní elektrárnou v údolí Černé, kam byla voda z nádrže odváděna štolou a podzemním potrubím o výškovém rozdílu 59,5 m. Při povodních v roce 2002 se však protrhla přehrada Zlatá Ktiš na horním toku Černé a  voda,  která díky tomu přitekla do přehrady protrhla  část hráze. Povodňová vlna pak zcela zdevastovala asi 2 km dlouhý úsek k elektrárně pod obcí Blansko. Původní svěží říčka se v jediném okamžiku stala téměř stojatou vodou v obrovském korytě s odhalenými balvany.  V roce 2006 byla na místě původní sypané hráze postavena nová betonová hráz obložená kamenem.  Po této události z roku 2002 byla také obnovena naučná stezka „Údolím Černé“.