Přidat do programu

Poutní místo Svatý kámen - Chrám Páně Panny Marie Sněžné

Asi 3 km východně od Dolního Dvořiště stojí nad tokem říčky Tichá významná církevní památka – poutní kostel Svatý kámen. Tento název získalo poutní místo díky legendě, vážící se k balvanu, na němž se údajně zjevila Panna Maria. Německý název Maria Schnee beim Stein odráží zasvěcení kostela Panně Marii Sněžné. Poutní kostel se nalézá na mírném návrší, s přístupovou cestou vroubenou šesti kapličkami. Barokní kostel Panny Marie Sněžné byl postaven v letech 1653 – 1701. Při kostele býval klášter, ten byl však roku 1950 zrušen a později byla stavba zcela odstraněna. Nad studánkou, jejíž vodě se připisují zázračné účinky, byla postavena v roce 1709 barokní kaplička.  Podrobnější informace lze získat také na: www.farnostkaplice.cz

Zpět