Klášterní muzeum

Klášterní muzeum

Stálá expozice o životě a umění v krumlovských klášterech zasazená do bývalého konventu mužského kláštera minoritů

Expoziční okruh Život a umění v krumlovských klášterech přibližuje architekturu a umění středověkého dvojklášteří.

Gotické klenby Křížové chodby poskytují prostor ojediněle dochovanému cyklu lunetových obrazů, které pojednávají o narození, životě a smrti sv. Františka. Z celkem původních 25 lunet se jich podařilo zachránit a zrestaurovat 18. Rajská zahrada ambitu je zastavěna kaplí Panny Marie Einsiedelnské, kterou klášterům daroval Jan Kristián z Eggenbergu s chotí v roce 1680. Ačkoliv je kaple mnohem mladší než klášter samotný, je postavena v gotickém stylu.

Skvostem je také kaple sv. Wolfganga, kde byly jako zázrakem pod plísní, houbou a množstvím omítek objeveny gotické fresky postupující od spodní části přes barokní drapérie až po secesně vymalovaný strop vyobrazující život sv. Wolfganga.

Významnou součástí expozice je kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné, kde si můžete prohlédnout původní oltáře, náboženské obrazy, ale i fresky původně uschované pod vrstvami omítek. Kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné stále slouží církevním účelům, pravidelně jsou zde slouženy mše římskokatolické a řeckokatolické církve.

Vchod do expozice je z nádvoří Tramín. Areál bývalého kláštera minoritů včetně většiny exponátů je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

V areálu Klášterů, v části bývalého kláštera klarisek, pak najdete také prostor věnovaný rodinám s dětmi. Součástí je Historická herna s interaktivní expozicí, výstavní porstory a řemeslné dílny. Součástí areálu je i kavárna, která nabízí návštěvníkům klidné posezení v interiéru či ve venkovním atriu, a ubytovací prostory v podobě čtyř apartmánů.

Přístupnost

celoročně, dle otevírací doby

Vstupné

ANO, dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete

 Kláštery se nacházejí v centru města, které je pěší zónou. Auto je možné zaparkovat na značených parkovištích, nejbližší jsou P1 Jelení zahrada a P2 Pod poštou.