Nová radnice v Prachaticích

Nová radnice v Prachaticích

Čtěte historii města ze sgrafito na Nové radnici v Prachaticích.

Novorenesančně stylizovaná Nová radnice města Prachatice pochází z roku 1903 a byla vybudována na původním místě starého Meerwldovského domu na Velkém náměstí.

Při detailním prohlédnutí se můžete všimnout vyobrazených lidských činností a povolání pod hlavní římskou.  Lidské činnosti a povolání se nesou v duchu: vědy, řemesla, duchovenstva, spravedlnosti, branné moci, zamědělství a umění. Pod okny se táhne podlouhlé sgrafito, které znázorňuje soumaskou karavanu na cestě z Pasova do Prachatic po Zlaté stezce. V ozdobném štítu domu je umístěna socha patronky města Prachatice, ostatní sochy na domu představují kupce a lancknechta (žoldnéř, nájemný bojovník). Pod hodinami veže je vyobrazený důležitý výjev, který zobrazuje předávání privilegií městu posly krále Václava IV. v roce 1382.

Kontakty: