Přidat do programu

Zámecká zahrada v Českém Krumlově

 

Nedílnou součástí zámeckého areálu (a to částí plošně nejrozsáhlejší) je barokní zahrada založená ve 2. polovině 17. století. Rozkládá se na návrší a svahu přiléhajícím z jihozápadní strany k zástavbě pátého zámeckého nádvoří.

Skládá se ze čtyř částí:

-terasy tzv. Štěpnice

-terasy tzv. Letní jízdárny lemované kulisami vzrostlých lip, v minulosti využívané jako cvičiště v jízdě na koni

-terasy tzv. Dolního parteru s náznakově rekonstruovanou rokokovou úpravou a kaskádovou fontánou se sochami vodních božstev, balustrádou, vázami a alegoriemi čtyř ročních období 

-terasy tzv. Horní zahrady s volnou zahradní úpravou, hudebním pavilonem, rokokovým letohrádkem Bellarie a čtvercovým zámeckým rybníkem

Otevírací doba:

1.4. – 30.4.     po – ne    8.00 – 17:00

1.5. – 30.9.     po – ne    8.00 – 19:00

1.10. – 31.10  po – ne    8:00 – 17:00

Pro návštěvníky jsou v současnosti určeny tyto vstupy:

-tzv. dolní brána z prostoru od Zámecké jizdárny (Zámek č. p. 178 - Zámecká jízdárna)

-tzv. hlavní brána u křižovatky ulic K zámecké zahradě a Důlní (v sousedství areálu zámeckého zásobního zahradnictví)

-branka vedle domu Zámek č. p. 62 - krčma Markéta (přístupná od parkoviště u Zámecké jízdárny)

Zpět