Zámecká zahrada v Českém Krumlově

Zámecká zahrada v Českém Krumlově

Barokní zahrada založená ve 2. polovině 17. století je nejrozsáhlejší částí českokrumlovského zámeckého areálu

Nedílnou součástí zámeckého areálu (a to částí plošně nejrozsáhlejší) je barokní zahrada založená ve 2. polovině 17. století. Rozkládá se na návrší a svahu přiléhajícím z jihozápadní strany k zástavbě pátého zámeckého nádvoří.

Skládá se ze čtyř částí:

  • terasy tzv. Štěpnice
  • terasy tzv. Letní jízdárny lemované kulisami vzrostlých lip, v minulosti využívané jako cvičiště v jízdě na koni
  • terasy tzv. Dolního parteru s náznakově rekonstruovanou rokokovou úpravou a kaskádovou fontánou se sochami vodních božstev, balustrádou, vázami a alegoriemi čtyř ročních období 
  • terasy tzv. Horní zahrady s volnou zahradní úpravou, hudebním pavilonem, rokokovým letohrádkem Bellarie a čtvercovým zámeckým rybníkem

Přístupnost

duben - říjen, dle otevírací doby

Vstupné

ne

Jak se tam dostanete

Pro návštěvníky jsou v současnosti určeny tyto vstupy:

Doporučená délka návštěvy

2 hodiny

Mají tu razítko?

ne