Městské muzeum a galerie Dačice

Městské muzeum a galerie Dačice

Návštěvnicky nejpopulárnější expozicí muzea je poutavě vylíčená historie vzniku první kostky cukru na světě.

Přístupnost

Únor až prosinec, dle aktuální otevírací doby

Vstupné

Ano, dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete

Využít můžete některé z Dačických parkovišť, to nejbližší je přímo u zámku a je zdarma.

Doporučená délka návštěvy

1 hodina

Doplňující informace

Počátky dačického muzea a galerie sahají do roku 1893. Za dobu své existence změnilo muzeum několikrát sídlo, vždy se však plně věnovalo svému účelu, a to systematickému vytváření, evidování a uchovávání sbírek, které se svým zaměřením týkají převážně města Dačice, místní části a okolní oblast tak, aby napomáhalo k posílení regionální sounáležitosti. Dnes muzeum najdete v budově zámku.

Stálé expozice muzea: Historie a národopis Dačicka, První kostka cukru na světě, Dačice v dobové fotografii a pohlednicích, Rodáci Dačicka

Stálé expozice galerie: Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského, Obrazy a grafika 19. a 20. století, Malíři Vysočiny, výtvarná síň Michaela Floriana, výtvarná síň Františka Bílkovského

Kromě stálých expozic muzeum a galerie nabízí návštěvníkům:

- krátkodobé výstavy výtvarné i muzejní během celého roku

- badatelské, informační služby

- prodej publikací, upomínkových předmětů, keramiky atd.

- odbornou knihovnu se studovnou

Součástí prohlídky je zároveň restaurovaná zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie v 1. poschodí muzea.