Kostel svaté Kateřiny v Hořicích na Šumavě

Kostel svaté Kateřiny v Hořicích na Šumavě

Kostel ze 13. století s překrásnými vitrážovými okny

Existenci kostela v Hořicích dokládá zmínka o zdejší faře z roku 1248. Původní, zřejmě pozdně románský či raně gotický kostel, byl v letech 1483–1510 nahrazen novou stavbou. Ta vznikala v několika etapách: v 80. letech 15. století byl postaven nový presbytář (klenba datována 1487), počátkem následujícího věku pak dvojlodí, zaklenuté zřejmě stejně jako v nedalekých Chvalšinách Hansem Gezingerem. Z původního kostela zůstala pravděpodobně zachována věž, která stála mírně mimo osu západního průčelí nové stavby.

Roku 1745 byla barokně rozšířena kruchta. Kostel poškodily četné požáry městečka, zejména v letech 1791 a 1834. Počátkem 20. století (1900–01) proběhla poměrně tvrdá regotizace exteriéru, při které byla původní věž nahrazena novou, stojící na stejném místě. Po roce 1945 kostel spolu s celým městem zchátral, oprava proběhla na přelomu 20. a 21. století.

Kostel obklopoval do roku 1787 hřbitov, jehož obvodová zeď se částečně zachovala. Západně od něj stojí bývalá barokní fara.

 

Přístupnost

celoročně

Jak se tam dostanete

ke kostelu se dostanete za pár minut od centra Hořic

Doporučená délka návštěvy

minimálně 2 hodiny

Mají tu razítko?

ne

Doplňující informace

Kostel je významným urbanistickým prvkem, který zásadně dotváří charakter zástavby náměstí a svou hmotou se výrazně uplatňuje při dálkových pohledech na obec prakticky ze všech stran i okolních kopců a vytváří tak její charakteristické panorama.