Přidat do programu

Kostel svaté Kateřiny v Hořicích na Šumavě

Existenci kostela v Hořicích dokládá zmínka o zdejší faře z roku 1248. Původní, zřejmě pozdně románský či raně gotický kostel, byl v letech 1483–1510 nahrazen novou stavbou. Ta vznikala v několika etapách: v 80. letech 15. století byl postaven nový presbytář (klenba datována 1487), počátkem následujícího věku pak dvojlodí, zaklenuté zřejmě stejně jako v nedalekých Chvalšinách Hansem Gezingerem. Z původního kostela zůstala pravděpodobně zachována věž, která stála mírně mimo osu západního průčelí nové stavby.

Roku 1745 byla barokně rozšířena kruchta. Kostel poškodily četné požáry městečka, zejména v letech 1791 a 1834. Počátkem 20. století (1900–01) proběhla poměrně tvrdá regotizace exteriéru, při které byla původní věž nahrazena novou, stojící na stejném místě. Po roce 1945 kostel spolu s celým městem zchátral, oprava proběhla na přelomu 20. a 21. století.

Kostel obklopoval do roku 1787 hřbitov, jehož obvodová zeď se částečně zachovala. Západně od něj stojí bývalá barokní fara.

 

Zpět