Město Vimperk

Město Vimperk

Město Vimperk je bránou Šumavy, stejně jako městem sportovních zážitků, chuťových pohárků, městem dýchajícím historií.

Malebné městečko, často nazývané branou Šumavy nebo městem pod Boubínem, leží v údolí řeky Volyňky na úpatí pralesa Boubína. Městem prochází hlavní silniční tah, přes hraniční přechod Strážný, do Německa. V blízkosti města začíná území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Město proslulo sklářstvím a knihtiskem, později textilním průmyslem, elektronikou a průmyslem nábytkářským. V současnosti zde působí několik rozvíjejících se podniků. Dne 20. září 2003 uzavřelo město Vimperk s bavorským městem Freyung Dohodu o partnerství a spolupráci.

Stojí za návštěvu:

Státní zámek Vimperk – Rokem 2018 vstoupil zámek Vimperk do projektu obnovy IROP: Horní zámek Vimperk (Winterberg). Práce poběží do konce roku 2020 a po dobu jejich trvání bude výrazně omezen návštěvnický provoz zámku. Přístupný bude pouze prohlídkový okruh Dolní zámek - výjimečné renesanční výzdoby dolního zámku, pozůstatky fresco-secco maleb ještě před restaurováním, ukázka odkryvu jednoho z největších renesančních trámových stropů ve střední Evropě, sala terrena, zámecký park.


Steinbrenerova tiskárna - logická hra na principu her únikových. Při této hře vstoupíte do historického sklepení domu z 16. století a hra vám nabídne pohled na dějiny vimperského knihtisku, tedy na dobu, kdy tiskařská čerň voněla dálkou a výrobky z vimperské Steinbrenerovy tiskárny byly známé po celém světě.


Stezka lesních skřítků – na stezce dlouhé přibližně 1,5 kilometru se nachází 7 informačních panelů – domečků s razítky, obří králíci, pařezoví skřítci, skřítčí domečky z přírodních materiálů, poznávací hry pro malé i velké. U posledního skřítka Bukovníčka se nachází také drobné výtvarné potřeby, kterými je možné skřítky vyrobené ze šišek, kůry, mechů, kamínků nebo chrastí dozdobit.


Arboretum Vimperk - Arboretum bylo založeno v roce 1959 na ploše 1,1ha. Nachází se uprostřed města v blízkosti vimperského zámku. Arboretum bylo vyhlášeno významným krajinným prvkem. Hlavním důvodem vyhlášení je jeho historická, ale i botanická hodnota, kdy se zde nachází mnoho místních i cizokrajných druhů dřevin.


Klášterecký viadukt – Necelé 2 kilometry na jihozápad od Vimperka se u osady Klášterec v lůně zelené přírody skrývá tato vzácná technická památka. Nad Arnoštským potokem se tu klenou čtyři oblouky železničního mostu, který byl do provozu uveden 9. července 1900 v rámci tehdy dokončeného úseku trati Volary - Strakonice.


Křížová cesta – Na nevysokém zalesněném chlumu nad vimperskou nemocnicí se v ostrých serpentinách vine 14 zastavení křížové cesty. Na jejím nejvyšším bodě stojí ve stínu smrkoví prostý dřevěný kříž. Ve Vimperku se o založení křížové cesty zasloužil Johann Steinbrener. 


Srubové domy - Pod vimperským náměstím v krátké Inocencově ulici, poblíž místa, kde stávala dolní městská brána, jsou vestavěny do svahu bizarní domy s dřevěným roubením, které bychom hledali spíše někde na venkově než poblíž městského centra. Tyto domy srubové konstrukce vznikly nejspíše v 17. století a jsou typickou ukázkou šumavské lidové architektury a jejími nejstaršími známými příklady na Vimpersku. V průběhu 20. století prošly celkovou rekonstrukcí.