CHKO Třeboňsko

CHKO Třeboňsko

Krajina Třeboňska byla po staletí utvářena činností člověka, proto zde vznikla mimořádně cenná mozaika rybníků, lesů, podmáčených luk, rašelinišť a lidských sídel.

Přístupnost

Celoročně.

Vstupné

Zdarma.

Jak se tam dostanete

Zaparkovat můžete v Třeboni.

Doporučená délka návštěvy

3 hodiny.

Doplňující informace

Krajina Třeboňska byla po staletí utvářena činností člověka, proto zde vznikla mimořádně cenná mozaika rybníků, lesů, podmáčených luk, rašelinišť a lidských sídel. Již r. 1977 bylo Třeboňsko vyhlášeno biosférickou rezervací UNESCO. Nejcennější části zdejší přírody jsou chráněny ve 32 přírodních rezervacích a památkách. Třeboňsko je také podle NATURY 2000 jednou z ptačích oblastí a především centrem českého rybníkářství, které čítá až 460 rybníků.