Vodní dílo Hněvkovice

Vodní dílo Hněvkovice

Hněvkovice spolu s vodním dílem Kořensko jsou nejnovějšími stupni Vltavské kaskády.

Přístupnost

Celoročně.

Vstupné

Zdarma.

Jak se tam dostanete

Využít můžete parkoviště na hrázi nádrže.

Doporučená délka návštěvy

1 hodina.

Doplňující informace

Vodní dílo Hněvkovice s Hněvkovickou přehradou, přehradní nádrží, spodním vývarem a úpravami odtokového koryta je stavba na řece Vltavě vybudovaná v letech 1980–2010. 

Vodní dílo Hněvkovice se nachází 5 km jižně od Týna nad Vltavou a 29 km severně od Českých Budějovic a spolu s vodním dílem Kořensko jsou nejnovějšími stupni Vltavské kaskády vybudovanými v letech 1986 – 1991. O stupni Hněvkovice se uvažovalo už bezprostředně po 1. světové válce. Ale až po rozhodnutí vybudovat jadernou elektrárnu u Temelína bylo nutné zabezpečit technologickou vodu výstavbou nádrže na Vltavě. Vodní dílo tvoří betonová tížná hráz se třemi korunovými hrazenými přelivy. Celková délka koruny hráze je 191 m, výška nade dnem 23,5 m. Přes korunu hráze vede veřejná komunikace. U pravého břehu je umístěna plavební komora pro lodě do nosnosti 300 t. U levého břehu je vodní elektrárna s dvěma Kaplanovými turbínami. Současně s výstavbou VD Hněvkovice se budovala čerpací stanice na levém břehu Vltavy v těsném sousedství hráze, včetně přívodního potrubí technologické vody do areálu JE Temelín, což je prioritní účel nádrže. Nádrž délky 18,65 kilometru sahá svým vzdutím po jez v Hluboké nad Vltavou a zaujímá plochu 276,67 hektarů.