Přidat do programu

Státní zámek Třeboň

Zámecký komplex patří k největším v České republice. Jeho dnešní podoba je dílem renesančních stavitelů, kteří na místě gotického hradu vystavěli honosné sídlo šlechtického rodu Rožmberků. Další významný šlechtický rod Schwarzenbergů obohatil zámek barokními dostavbami na vnějším nádvoří. Na zámku jsou dvě samostatné historické expozice dokumentující držení zámku oběma výše zmiňovanými  šlechtickými rody. Expozice nazvaná "Rožmberské renesanční interiéry" dokumentuje a připomíná nejstarší historii až do 17. století po příchod rodu Schwarzenbergů. Expozice "Soukromá schwarzenberská apartmá z konce 19. stol." zpřístupněná v roce 1996, dokladuje a připomíná způsob života posledních generací hlubocko-krumlovské větve knížat ze Schwarzenbergu.

Ze zámeckých interiérů je nejzajímavější rozlehlá renesanční světnice obdélného půdorysu s vysokou zrcadlovou klenbou.

Zámek obklopuje nádherný park anglického krajinářského typu. Nachází se v místech, kde nechal v počátku  17. století vybudovat renesanční zahradu Petr Vok z Rožmberka. Později ji obnovil Jan Adolf I. Schwarzenberg. K přeměně zahrady do podoby parku došlo po r. 1804. K dalšímu obohacení parku o exotické rostliny, květinový parter a bazének s vodotryskem, došlo za držení zámku knížetem Janem Adolfem II. Schwarzenbergem a kněžnou Eleonorou.

Pro veřejnost byl park otevřen po roce 1945. K výraznější obnově došlo v 50., 70. a 90. letech. Park je v současnosti nejen překrásným místem pro procházky a relaxaci, ale je i místem konání kulturních akcí, kterým vytváří neopakovatelnou kulisu.

Bližší informace k zimní návštěvní době naleznete na webových stránkách zámku.

Zpět