Přidat do programu

Veselské pískovny

Veselské pískovny jsou ideálním místem pro rekreační koupání, dálkové plavání a  sportovní rybolov. Zároveň je to krásný kout Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Třeboňsko. Území veselských pískoven se rozprostírá na 240 hektarech mezi městem Veselí nad Lužnicí, jeho osadou Horusice a obcí Vlkov. Nachází se zde pět oddělených štěrkopískových jezer, která vznikla po těžbě štěrkopísku v  letech 1952 až 1986. Jednotlivá jezera se jmenují Vlkovská pískovna, Jezero Veselí a Jezero Veselí I (na pravém břehu řeky Lužnice), Jezero Horusice a Jezero Horusice I (na levém břehu Lužnice). Přestože se nejedná o oficiálně provozovaná koupaliště, slouží zde sezónní placená parkoviště s možností občerstvení. Z  turistického hlediska má největší význam naučná stezka Veselské pískovny, což je 7 km dlouhý okruh kolem Vlkovské pískovny a jezera Veselí I,  vybavený 14 informačními tabulemi. Tabule seznamují návštěvníky s historií krajiny a hlavně s přírodou v oblasti jezer. Informace na tabulích jsou v českém, německém a anglickém jazyce. Největší zajímavost nabízí zastávka číslo 7, která se týká přírodní rezervace „Písečný přesyp u Vlkova“. Tento přesyp je pokládán za nejlépe zachovanou písečnou dunu v naší republice. Ta vznikla v době poledové, kdy okolní krajina byla téměř bezlesá a s řídkou vegetací. Pravidelně vanoucí větry vytvořily z písku vyvátého ze štěrkopísků v nivě Lužnice a Nežárky písečné duny. Tvořily pruh od Veselí nad Lužnicí až k Majdaleně. Dnes jsou zarostlé borovými lesy, odkryté písky zbyly jen na dvou místech – větší písečný přesyp u Vlkova a menší Slepičí vršek u obce Lužnice. Kromě teplomilných rostlin žije na přesypu i  hmyz, se kterým se můžeme setkat jen v  teplém Polabí nebo na jižní Moravě. Stezka začíná i končí za parkovištěm u Jezera Veselí, ke kterému se odbočuje ze silnice na Val (GPS: N 49°10.370´, E 14°42.809´). V období turistické sezóny od července do září zde pořádá Občerstvení na pískovně cyklus kulturních a sportovních programů, koncertů a promítání filmů.

Zpět