Přidat do programu

Zámek Chlum u Třeboně

Novobarokní zámek na hrázi rybníka Hejtman byl postaven r. 1710. Dnešní podobu získal úpravami provedenými na konci 19. a začátkem 20. stol. V současnosti je zámek v soukromých rukou a není veřejnosti přístupný, ale zámecký park s exotickými stromy a sochami z 18. a 19. st. je volně přístupný. 

Zpět