Památník Jana Žižky z Trocnova s muzeem

Památník Jana Žižky z Trocnova s muzeem

UPOZORNĚNÍ! V souvislosti se stavbou nového návštěvnického a vzdělávacího centra v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova, je od sezóny roku 2024 UZAVŘENA MUZEJNÍ BUDOVA PAMÁTNÍKU. Buduje se zde kulturní zázemí s novou expozicí, přednáškovým a edukačním sálem. Předpokládané otevření: 1. 4. 2026.

Provoz Archeoskanzenu Trocnov je BEZ OMEZENÍ

Památník Jana Žižky z Trocnova v místě Žižkova rodiště. Součástí areálu je i budova muzea s expozicí věnovanou Janu Žižkovi, husitství a vlivu tohoto hnutí na bavorském území.

Trocnov je rodištěm husitského vojevůdce Jana Žižky. Celý areál je velmi vhodným místem pro skupinovou i rodinnou turistiku. Jeho součástí je i budova muzea, kde je je nainstalována řada zajímavých exponátů, informačních kiosků se vzdělávacími programy a interaktivními hrami vztahujícími se k danému období. Areálu dominuje třináct metrů vysoký žulový pomník Jana Žižky od profesora Josefa Malejovského z roku 1960. Muzeum bylo zřízeno v prostorách původního poplužního dvora borovanského kláštera.

Od roku 1978 je Trocnov chráněn jako národní kulturní památka. 

Přístupnost

Budova muzea - sezónní objekt. Pro veřejnost otevřeno: květen - září dle otevírací doby

Venkovní areál památníku s naučnou stezkou je přístupný celoročně.

Vstupné

Ano, dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete

Leží šestnáct kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic, uvnitř pomyslného čtyřúhelníku o vrcholech - Borovany, Trhové Sviny, Strážkovice a Ledenice. Ze všech těchto bodů se dá dojet do Trocnova autobusem nebo vlakem. 

Po okolí vedou turistické i cyklistické trasy.

Doporučená délka návštěvy

Minimálně 2 - 3 hodiny

Doplňující informace

Trocnov přežíval v obecném povědomí jako rodiště Jana Žižky v podstatě již od husitských časů a často se stával cílem pěších výprav, což trvá dodnes. V průběhu věků doznávalo toto místo mnoha proměn. V r. 1923 přešlo vlastnictví Trocnova do rukou státu, veřejnosti byl trocnovský areál zpřístupněn v červenci 1960 u příležitosti slavnostního otevření nově rekonstruovaného Žižkova rodiště. V areálu byl v té době dokončen také monumentální, třináct metrů vysoký pomník z bílé liberecké žuly. Dominantu dnešního Trocnova vytvořil sochař Josef Malejovský ve spolupráci s profesorem Adolfem Benšem. 

Víte, že...

… současnosti se v areálu Památníku buduje archeoskanzen, který  modeluje výsek zástavby středověké vesnice a prezentuje vzhled staveb a život v období konce 14. století?