Údolí řeky Lomnice

Údolí řeky Lomnice

Krásná, divoká až Šumavu připomínající příroda pro kondiční procházku i osvěžení v řece.

Údolím říčky Lomnice


Kdo má rád procházky neporušenou divokou přírodou, která místy připomíná scenérie horských potoků, může vyrazit vlakem z Písku do zastávky Dolní Ostrovec. Odtud po zelené až rekreačnímu areálu Avia na Skalici. Dál po pravém břehu po červené na soutok s Lomnicí a od něj proti proudu Lomnice k mostku. Zde můžete navázat na modrou a vrátit se po ní zpět do Ostrovců. Po většinu cesty budete v kontaktu s vodou, můžete vyzkoušet brody i dvojitého odpíchnutého kamzíka na balvanech v korytě Lomnice. Cyklisté na tento úsek narazí při cestě po Sedláčkově stezce (E10) z Písku na Zvíkov.