Augustiniánský klášter Borovany

Augustiniánský klášter Borovany

Objevte jeden z nejmenších, ale zároveň nejkrásnějších klášterů v jižních Čechách.

Objevte jeden z nejmenších, ale zároveň nejkrásnějších klášterů v jižních Čechách. Zažijte a vychutnejte si prohlídky šesti smysly se zážitky. Objevíte…, uslyšíte…, vyzkoušíte si …, setkáte se…, ochutnáte… Těšíme se na shledanou v Borovanech v klášteře.

Augustiniánský klášter

byl založen roku 1455 Petrem z Lindy, za působení Rožmberků byl klášter zrušen. Znovu obnoven byl v roce 1663 péčí císaře Ferdinanda III. V polovině 18. století byla přistavěna Škapulířová kaple a reprezentační prelatura. V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II., objekt prelatury (zámku) vlastnili do roku 1939 Schwarzenbergové.

Prohlídky šesti smysly se zážitky (s průvodcem)

Objevíte kostel Navštívení P. Marie, Škapulířovou kapli, prelaturu (zámek).
Uslyšíte ozvěnu klášterní knihovny, hlasy významných osobností kláštera.
Vyzkoušíte si církevní oblečení.
Setkáte se s posledním prelátem.
Ochutnáte něco ze zásob Matěje Kozky z Rynárce.
Další překvapení na vás čekají …
 

Vstupné:
dospělí 70 Kč
senioři +65, ZTP a děti (6-15 let) 40 Kč

Samostatný okruh (bez průvodce)

Je přístupný celoročně v otevírací době infocentra. Uvidíte originály soch z římovské pašijové cesty. Navštívíte lapidárium barokních soch v gotické křížové chodbě. Prohlédnete si Škapulířovou kapli. Seznámíte se s historií poutnictví v regionu a borovanskými „železnými kravami“.

Vstupné 20 Kč

Rezervace prohlídek, návštěva klášterního muzea:

Informační centrum města Borovany (klášter)

Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
T: 387 001 356
E: info@borovany-cb.cz
www.borovansko.cz