Zřícenina hradu Křikava

Zřícenina hradu Křikava

Romantická zřícenina uprostřed temných hvozdů.

Putování za romantickou zřícenou na Blatensku. Cíl je vhodný pro milovníky přírody. Nečekejte zde davy, ale přírodu, klid a žádný signál.

Hrádek ze 14. st na malé ostrožně z východní strany chráněn příkopem, byl majetkem pánů z Dornštejna. Poté jej vlastnil do r. 1418 Jindřich Kolman z Křikavy. Koncem 15. st. byl již pustý. Dnes zbyly zříceniny hranolové věže a několik zdí.

Hrad Křikava stával na ostrohu nad rybníkem u vsi Černívska. Zbytky hradebních zdí nasvědčují téměř obdélníkovému tvaru opevnění, v jehož středu stála hranolová obytná věž. Menší stavení bylo v severozápadním nároží hradby. Hrad byl obehnán příkopem dosud patrným, přístupný byl od východní strany. Dnes se dostaneme ke zřícenině po hrázi rybníka, který chránil hrad od západu.

Víte, že...

Hrad Kříkava má několik tajemství. Poznáte je na vlastní kůži.