Přidat do programu

Kostel sv. Brikcí v Dobevi

Několik kilometrů západně od Písku při hlavní cestě procházející obcí Dobev stojí původní drobný gotický kostel z konce 14. století. Jeden z nejpozoruhodnějších středověkých venkovských kostelů v jižních Čechách je ojedinělý kamenickou prací – zaměřte se na ostění oken, konzoly žeber, svorníky kleneb, portály. Nepřehlédněte také dřevěný strop s ornamentální výmalbou a hlavní oltář zasvěcený v Čechách málo známému světci sv. Brikcí.

Dobev 397 01, uprostřed vsi při hlavní cestě

9 km na západ od Písku po silnici 139

Nejbližší železniční zastávka: Písek - zastávka (7 km)

OTEVÍRACÍ DOBA 

Červen 

So, Ne         10:00 – 17:00

Červenec-Srpen 

Út - Ne      10:00 – 17:00

Září 

So, Ne         10:00 – 17:00

Klíčník na blízku  (tel.: +420 722 477 616)

Zpět